Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
English
a A
Ngày 01/09/2021-13:04:00 PM
Thương thảo hợp đồng trong thời gian giãn cách xã hội
(MPI) - Câu hỏi của Ban quản lý Dự án Nâng cấp Trường đại học Cần Thơ, email: pmu.oda@ctu.edu.vn.

Ban quản lý Dự án Nâng cấp Trường đại học Cần Thơ đang triển khai thực hiện Dự án Nâng cấp trường Đại học Cần Thơ sử dụng nguồn vốn vay từ Nhà tài trợ JICA và vốn đối ứng của Trường Đại học Cần Thơ. Trong quá trình triển khai Dự án, Ban quản lý Dự án có gặp tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu liên quan đến việc thương thảo hợp đồng trong thời gian giãn cách xã hội như sau:

Ban quản lý Dự án chúng tôi đang tiến hành lựa chọn nhà cho một gói thầu mua sắm thiết bị để trang bị cho một công trình xây dựng đã hoàn thành xây dựng phần thô, đang hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Sau khi phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, chúng tôi đã mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất vào thương thảo hợp đồng. Nhà thầu lấy lý do đang giãn cách xã hội và khó khăn trong việc di chuyển nên đề nghị dời thương thảo đến sau khi giãn cách.

Tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19, Ban quản lý dự án đã tiến hành mới thương thảo lần hai thông qua hình thức trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu. Tuy nhiên, nhà thầu lại lấy lý do khó khăn trong việc bố trí phương tiện phục vụ cuộc họp để từ chối tham dự và đề nghị dời thương thảo sau giãn cách. Với diễn biến phức tạp của dịch, việc kéo dài thời gian thương thảo này sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt cũng như tiến độ giải ngân của Dự án.

Xin Quý Bộ cho ý kiến hướng dẫn cho tình huống trên.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật đấu thầu, đối với việc lựa chọn nhà thầu thuộc dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế đó. Theo đó, khi gói thầu nêu trong câu hỏi của Ban Quản lý dự án nâng cấp trường Đại học Cần Thơ sử dụng nguồn vốn vay từ nhà tài trợ JICA thì việc tổ chức đấu thầu (trong đó có việc thương thảo hợp đồng) thực hiện theo hướng dẫn đấu thầu của nhà tài trợ nêu trong Hiệp định đã ký kết.

Liên quan đến quy định của pháp luật đấu thầu Việt Nam, việc thương thảo hợp đồng được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Đối với câu hỏi của Ban Quản lý dự án nâng cấp trường Đại học Cần Thơ, việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo các quy định nêu trên. Trường hợp nhà thầu được mời đến thương thảo nhưng không đến trực tiếp được do dịch Covid-19 và từ chối thương thảo trực tuyến (qua mạng) thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo, đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 594
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.