Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2020
English
a A

Công tác cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (25/12/2019-08:50:00 AM) (MPI) - Ngày 09/12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 9125/BC-BKHĐT về công tác cải cách hành chính năm 2019.
Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (27/08/2019-16:34:00 PM) Quyết định số 1258/QĐ-BKHĐT ngày 27/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (23/07/2019-09:50:00 AM)
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2019 (28/06/2019-09:06:00 AM) Báo cáo số 4238/BKHĐT-VP ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (25/06/2019-09:08:00 AM) (MPI) – Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC hằng năm, ngày 14/6/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 4059/BC-BKHĐT về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.