Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 24 tháng 1 năm 2019
English
a A

Xây dựng nền hành chính vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả (01/01/2019-10:40:00 AM) (MPI) - Ngày 20/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1890/QĐ-BKHĐT về kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.
Dự thảo danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (07/11/2018-17:29:00 PM)
Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (31/10/2018-09:45:00 AM)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Rà soát danh mục thủ tục hành chính (24/07/2018-11:27:00 AM) (MPI) - Để nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp tục cắt giảm TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 6294/VPCP-KSTT ngày 04/7/2018 về thực hiện công tác cải cách hành chính và Quyết định số 831/QĐ-BKHĐT ngày 14/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Ngày 24/7/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp rà soát, đánh giá tất cả các TTHC, buổi họp do Thứ trưởng Vũ Đại Thắng chủ trì. Tham dự buổi họp có đại diện Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ.
Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (18/06/2018-15:39:00 PM) (MPI) – Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC hằng năm, ngày 14/6/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 4032/BC-BKHĐT về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.