Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 19 tháng 9 năm 2018
English
a A

Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Rà soát danh mục thủ tục hành chính (24/07/2018-11:27:00 AM) (MPI) - Để nâng cao công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp tục cắt giảm TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 6294/VPCP-KSTT ngày 04/7/2018 về thực hiện công tác cải cách hành chính và Quyết định số 831/QĐ-BKHĐT ngày 14/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2018. Ngày 24/7/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp rà soát, đánh giá tất cả các TTHC, buổi họp do Thứ trưởng Vũ Đại Thắng chủ trì. Tham dự buổi họp có đại diện Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ.
Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (18/06/2018-15:39:00 PM) (MPI) – Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC hằng năm, ngày 14/6/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 4032/BC-BKHĐT về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018.
Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (30/03/2018-09:15:00 AM)
Sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (16/06/2017-15:45:00 PM) (MPI) – Ngày 06/6/2017, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 256/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Dự thảo Quyết định công bố chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (24/03/2017-15:49:00 PM)
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.