Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019
English
a A

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (18/03/2019-10:30:00 AM) Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính hủy bỏ/bãi bỏ lĩnh vực đấu thầu, thành lập và hoạt động doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (18/03/2019-09:55:00 AM) Quyết định số 244/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018 (27/02/2019-09:13:00 AM) (MPI) – Ngày 25/02/2019, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Vũ Đại Thắng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018.
Xây dựng nền hành chính vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả (01/01/2019-10:40:00 AM) (MPI) - Ngày 20/12/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1890/QĐ-BKHĐT về kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.
Dự thảo danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (07/11/2018-17:29:00 PM)
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.