Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 24 tháng 5 năm 2018
English
a A

Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (03/01/2018-15:25:00 PM) Quyết định số 02/QĐ-BKHĐT ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (03/01/2018-14:22:00 PM) Quyết định số 01/QĐ-BKHĐT ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (27/12/2016-11:26:00 AM) Quyết định số 1881/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (26/11/2016-15:06:00 PM) Quyết định số 1708/QĐ-BKHĐT ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Bổ sung kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (14/07/2016-10:44:00 AM) Quyết định số 1003/QĐ-BKHĐT ngày 13 tháng 7 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.