Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 18 tháng 1 năm 2020
English
a A

Quyết định thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (24/01/2019-09:40:00 AM) Quyết định số 2071/QĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (27/12/2018-10:10:00 AM) Quyết định số 2032/QĐ-BKHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (27/12/2018-10:07:00 AM) Quyết định số 2031/QĐ-BKHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (25/12/2018-15:28:00 PM) Quyết định số 2009/QĐ-BKHĐT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (25/12/2018-13:47:00 PM) Quyết định số 2016/QĐ-BKHĐT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.