Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 15 tháng 11 năm 2018
English
a A

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (12/02/2018-15:54:00 PM) Quyết định số 2029/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (12/10/2017-09:30:00 AM) Quyết định số 1438/QĐ-BKHĐT ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (26/09/2017-11:23:00 AM) Quyết định số 1039/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (18/08/2017-14:49:00 PM) Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (27/12/2016-11:26:00 AM) Quyết định số 1881/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.