Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 24 tháng 5 năm 2018
English
a A

Quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (12/11/2015-11:07:00 AM) Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ.
Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh (27/10/2015-11:13:00 AM) Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu (26/10/2015-11:15:00 AM) Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông tư Ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài (25/10/2015-10:45:00 AM) Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp (19/10/2015-11:11:00 AM) Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.