Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2017
English
a A
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Tải về
Cấp Bộ Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã Khác
UBND BQL
1 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
x
2 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu
x
3 Nghiệm thu dự án hoàn thành đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ
x
4 Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, gói thầu của dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ
x
5 Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ
x Tải về
6 Nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
x
7 Chuyển cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện thành Doanh nghiệp xã hội
x Tải về
8 Cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ
x
9 Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội
x Tải về
10 Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ, tài trợ
x Tải về
11 Thông báo tiếp nhận viện trợ, tài trợ
x Tải về
12 Thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
x Tải về
13 Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
x Tải về
14 Thông báo Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường
x Tải về
15 Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên
x Tải về
16 Giải thể công ty TNHH một thành viên
x
17 Chia, tách công ty TNHH một thành viên do Bộ trưởng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý
x
18 Chia, tách công ty TNHH một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập
x
19 Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do Bộ trưởng quyết định thành lập hoặc được giao quản lý
x
20 Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập
x
Trang Tiếp > Cuối >>
Bạn đánh giá như thế nào về thái độ phục vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ?
  
Kết quả
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn