Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020
English
a A

Thông tin chung

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính (19/06/2020-15:23:00 PM) (MPI) – Ngày 19/6/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 3986/BKHĐT-VP gửi Văn phòng Chính phủ vềbáo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) quý II/2020.
Công tác cải cách hành chính quý I năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (23/03/2020-08:24:00 AM) (MPI) – Ngày 13/3/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 1614/BC-BKHĐT về công tác cải cách hành chính quý I năm 2020.
Công tác cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (25/12/2019-08:50:00 AM) (MPI) - Ngày 09/12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 9125/BC-BKHĐT về công tác cải cách hành chính năm 2019.
Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (27/08/2019-16:34:00 PM) Quyết định số 1258/QĐ-BKHĐT ngày 27/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (23/07/2019-09:50:00 AM)
Trang Tiếp > Cuối >>
Bạn đánh giá như thế nào về thái độ phục vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ?
  
Kết quả
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.