Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019
English
a A
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Tải về
Cấp Bộ Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã Khác
UBND BQL
1 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
x Tải về
2 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
x Tải về
3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
x Tải về
4 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
x Tải về
5 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
x Tải về
Tải về
6 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp
x Tải về
Tải về
7 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
x Tải về
Tải về
Tải về
8 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án
x Tải về
9 Giải thể doanh nghiệp
x Tải về
Tải về
10 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
x Tải về
Tải về
11 Thông báo tạm ngừng kinh doanh
x Tải về
Tải về
12 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng
x
13 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp
x Tải về
14 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
x Tải về
15 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
x Tải về
16 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn
x Tải về
Tải về
Tải về
17 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
x Tải về
Tải về
18 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
x Tải về
Tải về
19 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần
x Tải về
Tải về
Tải về
Tải về
20 Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)
x Tải về
Trang Tiếp > Cuối >>
Bạn đánh giá như thế nào về thái độ phục vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ?
  
Kết quả
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.