Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 13 tháng 12 năm 2018
English
a A

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (19/06/2018-14:16:00 PM) Báo cáo số 4032/BC-BKHĐT ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Sửa đổi Kế hoạch số 10657/KH-BKHĐT Cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (08/06/2018-09:07:00 AM) Quyết định số 773/QĐ-BKHĐT ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (23/05/2018-09:12:00 AM) Quyết định số 686/QĐ-BKHĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 (20/01/2018-09:20:00 AM) Công văn số 10657/KH-BKHĐT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (03/01/2018-15:25:00 PM) Quyết định số 02/QĐ-BKHĐT ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.