Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017
công khai tiến độ giải quyết hồ sơ và văn bản trao đổi điện tử
Đến tháng 4 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
98,2%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2017)
Đến tháng 4 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
48.350
văn bản qua mạng giữa 43 đơn vị
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2017)

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2017

 • Tổng vốn thực hiện: 4.800 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 4.881,61 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 4.361,15 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.355,22 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 734 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 345 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.687 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 44.053 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 43.120 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 38.298 triệu USD  
Xem tiếp >>

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

 • Dự án đã hoàn thành: 41 dự án
 • Dự án đang thực hiện: 518 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 34 dự án
 • Dự án tạm dừng: 2 dự án
 • Tổng số dự án: 855 dự án

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2017

 • Tổng số DN thành lập mới: 39.580
 • Tổng số vốn đăng ký: 369.635 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 423.952
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 11.545
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 11.491
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 15.909
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 4.057

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 • Dự án đã hoàn thành: 3191  dự án
 • Dự án đang thực hiện: 7075 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 1272 dự án
 • Dự án tạm dừng: 107 dự án
 • Tổng số dự án: 11905 dự án
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn