Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020
công khai tiến độ giải quyết hồ sơ và văn bản trao đổi điện tử
Đến tháng 5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2020)
Đến tháng 5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
129
văn bản qua mạng giữa 45 đơn vị
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2020)

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2020

 • Tổng vốn thực hiện: 6.700 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 7.440,36 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 3.454,76 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 2.990,64 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 1.212 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 436 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 3.528 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 66.059 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 65.370 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 55.539 triệu USD  
Xem tiếp >>

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

 • Dự án đã hoàn thành: 101 dự án
 • Dự án đang thực hiện: 823 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 128 dự án
 • Dự án tạm dừng: 2 dự án
 • Tổng số dự án: 1365 dự án

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2020

 • Tổng số DN thành lập mới: 48.324
 • Tổng số vốn đăng ký: 557.943 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 407.186
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 21.707
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 26.008
 • Tổng số DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: 17.436
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 16.548
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 6.065

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 • Dự án đã hoàn thành: 8606  dự án
 • Dự án đang thực hiện: 14794 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 4974 dự án
 • Dự án tạm dừng: 188 dự án
 • Tổng số dự án: 30111 dự án
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn