Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 18 tháng 1 năm 2020
công khai tiến độ giải quyết hồ sơ và văn bản trao đổi điện tử
Đến tháng 1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2020)
Đến tháng 1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
10
văn bản qua mạng giữa 45 đơn vị
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2020)

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2019

 • Tổng vốn thực hiện: 20.380 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 16.745,60 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 5.802,03 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 13.424,44 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 3.883 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 1.381 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 9.715 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 181.352 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 179.327 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 145.495 triệu USD  
Xem tiếp >>

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

 • Dự án đã hoàn thành: 96 dự án
 • Dự án đang thực hiện: 808 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 125 dự án
 • Dự án tạm dừng: 2 dự án
 • Tổng số dự án: 1338 dự án

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2019

 • Tổng số DN thành lập mới: 138.139
 • Tổng số vốn đăng ký: 1.730.173 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 1.254.368
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 39.421
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 28.731
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 43.711
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 16.840

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 • Dự án đã hoàn thành: 7634  dự án
 • Dự án đang thực hiện: 13882 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 4679 dự án
 • Dự án tạm dừng: 161 dự án
 • Tổng số dự án: 27708 dự án
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn