Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 22 tháng 7 năm 2017
công khai tiến độ giải quyết hồ sơ và văn bản trao đổi điện tử
Đến tháng 7 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
98%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2017)
Đến tháng 7 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
79.809
văn bản qua mạng giữa 43 đơn vị
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2017)

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2017

 • Tổng vốn thực hiện: 7.720 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 11.838,24 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 5.143,77 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 2.247,36 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 1.183 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 549 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 2.501 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 70.816 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 69.257 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 60.594 triệu USD  
Xem tiếp >>

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

 • Dự án đã hoàn thành: 57 dự án
 • Dự án đang thực hiện: 590 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 38 dự án
 • Dự án tạm dừng: 2 dự án
 • Tổng số dự án: 952 dự án

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2017

 • Tổng số DN thành lập mới: 61.276
 • Tổng số vốn đăng ký: 596.196 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 627.323
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 15.379
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 14.377
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 23.530
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 5.443

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 • Dự án đã hoàn thành: 3480  dự án
 • Dự án đang thực hiện: 8024 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 1662 dự án
 • Dự án tạm dừng: 112 dự án
 • Tổng số dự án: 13543 dự án
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn