Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2019
công khai tiến độ giải quyết hồ sơ và văn bản trao đổi điện tử
Đến tháng 5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
97,8%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2019)
Đến tháng 5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
73.936
văn bản qua mạng giữa 45 đơn vị
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2019)

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2019

 • Tổng vốn thực hiện: 7.300 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 6.457,93 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 2.628,82 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 7.650,36 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 1.363 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 505 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 3.160 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 70.404 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 69.525 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 57.672 triệu USD  
Xem tiếp >>

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

 • Dự án đã hoàn thành: 89 dự án
 • Dự án đang thực hiện: 776 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 88 dự án
 • Dự án tạm dừng: 2 dự án
 • Tổng số dự án: 1257 dự án

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2019

 • Tổng số DN thành lập mới: 43.305
 • Tổng số vốn đăng ký: 542.451 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 449.066
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 17.463
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 16.984
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể:
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể:

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 • Dự án đã hoàn thành: 6697  dự án
 • Dự án đang thực hiện: 12623 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 4001 dự án
 • Dự án tạm dừng: 151 dự án
 • Tổng số dự án: 24911 dự án
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn