Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 24 tháng 1 năm 2019
công khai tiến độ giải quyết hồ sơ và văn bản trao đổi điện tử
Đến tháng 1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
99,4%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2019)
Đến tháng 1 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
11.381
văn bản qua mạng giữa 44 đơn vị
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2019)

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2018

 • Tổng vốn thực hiện: 19.100 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 17.976,17 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 7.596,66 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 9.892,73 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 3.046 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 1.169 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 6.496 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 175.523 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 173.249 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 142.707 triệu USD  
Xem tiếp >>

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

 • Dự án đã hoàn thành: 88 dự án
 • Dự án đang thực hiện: 754 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 87 dự án
 • Dự án tạm dừng: 2 dự án
 • Tổng số dự án: 1225 dự án

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2018

 • Tổng số DN thành lập mới: 131.275
 • Tổng số vốn đăng ký: 1.478.101 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 1.107.073
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 34.010
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 27.126
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 63.525
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 16.314

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 • Dự án đã hoàn thành: 6476  dự án
 • Dự án đang thực hiện: 12235 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 3715 dự án
 • Dự án tạm dừng: 146 dự án
 • Tổng số dự án: 23897 dự án
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn