Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 18 tháng 8 năm 2018
công khai tiến độ giải quyết hồ sơ và văn bản trao đổi điện tử
Đến tháng 8 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
98,2%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2018)
Đến tháng 8 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
101.960
văn bản qua mạng giữa 44 đơn vị
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2018)

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2018

 • Tổng vốn thực hiện: 9.850 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 13.205,45 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 4.947,19 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 4.792,16 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 1.656 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 627 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 3.311 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 95.132 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 93.361 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 76.465 triệu USD  
Xem tiếp >>

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

 • Dự án đã hoàn thành: 87 dự án
 • Dự án đang thực hiện: 740 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 80 dự án
 • Dự án tạm dừng: 2 dự án
 • Tổng số dự án: 1195 dự án

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2018

 • Tổng số DN thành lập mới: 75.793
 • Tổng số vốn đăng ký: 771.064 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 623.518
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 18.696
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 19.994
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 39.916
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 7.714

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 • Dự án đã hoàn thành: 5812  dự án
 • Dự án đang thực hiện: 11542 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 3114 dự án
 • Dự án tạm dừng: 147 dự án
 • Tổng số dự án: 21562 dự án
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn