Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019
công khai tiến độ giải quyết hồ sơ và văn bản trao đổi điện tử
Đến tháng 11 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
97,9%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2019)
Đến tháng 11 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
164.257
văn bản qua mạng giữa 45 đơn vị
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2019)

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2019

 • Tổng vốn thực hiện: 16.210 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 12.833,77 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 5.468,63 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 10.812,17 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 3.094 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 1.145 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 7.509 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 150.426 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 148.724 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 122.103 triệu USD  
Xem tiếp >>

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

 • Dự án đã hoàn thành: 91 dự án
 • Dự án đang thực hiện: 795 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 121 dự án
 • Dự án tạm dừng: 2 dự án
 • Tổng số dự án: 1315 dự án

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2019

 • Tổng số DN thành lập mới: 114.456
 • Tổng số vốn đăng ký: 1.434.411 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 1.024.518
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 34.868
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 26.335
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể:
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 13.486

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 • Dự án đã hoàn thành: 7288  dự án
 • Dự án đang thực hiện: 13487 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 4474 dự án
 • Dự án tạm dừng: 153 dự án
 • Tổng số dự án: 26789 dự án
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn