Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 22 tháng 10 năm 2017
công khai tiến độ giải quyết hồ sơ và văn bản trao đổi điện tử
Đến tháng 10 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
98,1%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2017)
Đến tháng 10 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
117.032
văn bản qua mạng giữa 43 đơn vị
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2017)

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2017

 • Tổng vốn thực hiện: 12.500 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 14.560,51 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 6.754,69 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 4.168,37 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 1.844 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 878 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 3.742 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 110.858 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 108.587 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 93.221 triệu USD  
Xem tiếp >>

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

 • Dự án đã hoàn thành: 63 dự án
 • Dự án đang thực hiện: 621 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 54 dự án
 • Dự án tạm dừng: 2 dự án
 • Tổng số dự án: 1010 dự án

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2017

 • Tổng số DN thành lập mới: 93.967
 • Tổng số vốn đăng ký: 902.682 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 886.453
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 21.100
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 18.499
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 30.846
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 8.736

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 • Dự án đã hoàn thành: 4161  dự án
 • Dự án đang thực hiện: 8928 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 1910 dự án
 • Dự án tạm dừng: 130 dự án
 • Tổng số dự án: 15523 dự án
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn