Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019
công khai tiến độ giải quyết hồ sơ và văn bản trao đổi điện tử
Đến tháng 3 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
98,6%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2019)
Đến tháng 3 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
38.609
văn bản qua mạng giữa 44 đơn vị
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2019)

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2019

 • Tổng vốn thực hiện: 2.580 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 2.444,89 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 854,81 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 5.171,20 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 514 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 176 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.039 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 25.959 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 25.313 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 21.472 triệu USD  
Xem tiếp >>

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

 • Dự án đã hoàn thành: 89 dự án
 • Dự án đang thực hiện: 759 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 88 dự án
 • Dự án tạm dừng: 2 dự án
 • Tổng số dự án: 1234 dự án

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2019

 • Tổng số DN thành lập mới: 28.451
 • Tổng số vốn đăng ký: 375.499 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 317.631
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 15.050
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn:
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể:
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 4.116

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 • Dự án đã hoàn thành: 6585  dự án
 • Dự án đang thực hiện: 12378 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 3866 dự án
 • Dự án tạm dừng: 150 dự án
 • Tổng số dự án: 24414 dự án
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn