Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 13 tháng 12 năm 2018
công khai tiến độ giải quyết hồ sơ và văn bản trao đổi điện tử
Đến tháng 12 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
98,1%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2018)
Đến tháng 12 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
159.123
văn bản qua mạng giữa 44 đơn vị
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2018)

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2018

 • Tổng vốn thực hiện: 16.500 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 15.788,41 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 7.403,29 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 7.644,36 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 2.714 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 1.059 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 5.882 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 160.385 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 158.302 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 130.190 triệu USD  
Xem tiếp >>

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

 • Dự án đã hoàn thành: 88 dự án
 • Dự án đang thực hiện: 752 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 86 dự án
 • Dự án tạm dừng: 2 dự án
 • Tổng số dự án: 1221 dự án

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2018

 • Tổng số DN thành lập mới: 121.248
 • Tổng số vốn đăng ký: 1.234.372 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 1.017.105
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 31.869
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 25.977
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 57.131
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 14.861

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 • Dự án đã hoàn thành: 6234  dự án
 • Dự án đang thực hiện: 12056 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 3366 dự án
 • Dự án tạm dừng: 145 dự án
 • Tổng số dự án: 23019 dự án
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn