Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020
công khai tiến độ giải quyết hồ sơ và văn bản trao đổi điện tử
Đến tháng 3 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2020)
Đến tháng 3 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
128
văn bản qua mạng giữa 45 đơn vị
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2020)

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2020

 • Tổng vốn thực hiện: 3.850 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 5.531,47 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 1.065,07 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.955,93 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 758 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 236 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 2.523 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 40.429 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 39.897 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 33.183 triệu USD  
Xem tiếp >>

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

 • Dự án đã hoàn thành: 99 dự án
 • Dự án đang thực hiện: 811 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 126 dự án
 • Dự án tạm dừng: 2 dự án
 • Tổng số dự án: 1346 dự án

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2020

 • Tổng số DN thành lập mới: 17.439
 • Tổng số vốn đăng ký: 363.995 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 157.527
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 11.936
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 16.151
 • Tổng số DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể:
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 2.807

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 • Dự án đã hoàn thành: 8349  dự án
 • Dự án đang thực hiện: 14471 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 4910 dự án
 • Dự án tạm dừng: 184 dự án
 • Tổng số dự án: 29418 dự án
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn