Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2018
công khai tiến độ giải quyết hồ sơ và văn bản trao đổi điện tử
Đến tháng 2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
98,6%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2018)
Đến tháng 2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
18.520
văn bản qua mạng giữa 44 đơn vị
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2018)

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2018

 • Tổng vốn thực hiện: 1.050 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 442,59 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 456,78 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 356,04 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 166 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 61 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 415 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 13.591 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 13.400 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 7.800 triệu USD  
Xem tiếp >>

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

 • Dự án đã hoàn thành: 78 dự án
 • Dự án đang thực hiện: 687 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 70 dự án
 • Dự án tạm dừng: 2 dự án
 • Tổng số dự án: 1117 dự án

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2018

 • Tổng số DN thành lập mới: 10.839
 • Tổng số vốn đăng ký: 98.272 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 85.289
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 4.587
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 8.622
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 4.678
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.554

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 • Dự án đã hoàn thành: 4876  dự án
 • Dự án đang thực hiện: 9926 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 2463 dự án
 • Dự án tạm dừng: 134 dự án
 • Tổng số dự án: 18010 dự án
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn