Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2017
công khai tiến độ giải quyết hồ sơ và văn bản trao đổi điện tử
Đến tháng 6 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
98%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2017)
Đến tháng 6 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
67.255
văn bản qua mạng giữa 43 đơn vị
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2017)

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2017

 • Tổng vốn thực hiện: 6.150 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 5.595,33 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 4.742,93 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.792,02 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 939 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 437 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 2.061 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 57.244 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 56.155 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 49.591 triệu USD  
Xem tiếp >>

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

 • Dự án đã hoàn thành: 51 dự án
 • Dự án đang thực hiện: 560 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 37 dự án
 • Dự án tạm dừng: 2 dự án
 • Tổng số dự án: 914 dự án

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2017

 • Tổng số DN thành lập mới: 50.534
 • Tổng số vốn đăng ký: 485.634 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 521.719
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 13.458
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 12.884
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 19.264
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 4.685

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 • Dự án đã hoàn thành: 3277  dự án
 • Dự án đang thực hiện: 7457 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 1434 dự án
 • Dự án tạm dừng: 112 dự án
 • Tổng số dự án: 12544 dự án
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn