Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017
công khai tiến độ giải quyết hồ sơ và văn bản trao đổi điện tử
Đến tháng 12 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
98,1%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2017)
Đến tháng 12 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
139.599
văn bản qua mạng giữa 43 đơn vị
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2017)

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2017

 • Tổng vốn thực hiện: 16.000 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 19.797,44 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 7.995,65 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 5.293,62 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 2.293 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 1.100 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 4.535 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 140.656 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 138.041 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 114.502 triệu USD  
Xem tiếp >>

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

 • Dự án đã hoàn thành: 66 dự án
 • Dự án đang thực hiện: 646 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 67 dự án
 • Dự án tạm dừng: 2 dự án
 • Tổng số dự án: 1051 dự án

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2017

 • Tổng số DN thành lập mới: 116.045
 • Tổng số vốn đăng ký: 1.131.819 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 1.065.015
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 24.349
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 20.821
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 34.843
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 10.814

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 • Dự án đã hoàn thành: 4509  dự án
 • Dự án đang thực hiện: 9305 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 2102 dự án
 • Dự án tạm dừng: 126 dự án
 • Tổng số dự án: 16552 dự án
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn