Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2017
công khai tiến độ giải quyết hồ sơ và văn bản trao đổi điện tử
Đến tháng 9 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
98,1%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2017)
Đến tháng 9 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
106.240
văn bản qua mạng giữa 43 đơn vị
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2017)

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2017

 • Tổng vốn thực hiện: 10.300 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 13.455,77 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 6.406,88 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 3.501,07 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 1.624 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 773 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 3.374 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 95.668 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 93.791 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 81.388 triệu USD  
Xem tiếp >>

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

 • Dự án đã hoàn thành: 63 dự án
 • Dự án đang thực hiện: 615 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 49 dự án
 • Dự án tạm dừng: 2 dự án
 • Tổng số dự án: 998 dự án

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2017

 • Tổng số DN thành lập mới: 93.967
 • Tổng số vốn đăng ký: 902.682 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 886.453
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 21.100
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 18.499
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 30.846
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 8.736

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 • Dự án đã hoàn thành: 3943  dự án
 • Dự án đang thực hiện: 8730 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 1830 dự án
 • Dự án tạm dừng: 121 dự án
 • Tổng số dự án: 14951 dự án
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn