Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2018
công khai tiến độ giải quyết hồ sơ và văn bản trao đổi điện tử
Đến tháng 4 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
98,3%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2018)
Đến tháng 4 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
44.529
văn bản qua mạng giữa 44 đơn vị
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2018)

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2018

 • Tổng vốn thực hiện: 3.880 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 2.121,62 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 1.789,92 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.890,08 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 618 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 199 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.285 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 39.341 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 38.832 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 31.750 triệu USD  
Xem tiếp >>

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

 • Dự án đã hoàn thành: 81 dự án
 • Dự án đang thực hiện: 702 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 77 dự án
 • Dự án tạm dừng: 2 dự án
 • Tổng số dự án: 1143 dự án

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2018

 • Tổng số DN thành lập mới: 26.785
 • Tổng số vốn đăng ký: 278.489 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 225.389
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 8.449
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 12.222
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể: 8.115
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 3.321

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 • Dự án đã hoàn thành: 5067  dự án
 • Dự án đang thực hiện: 10276 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 2680 dự án
 • Dự án tạm dừng: 144 dự án
 • Tổng số dự án: 18885 dự án
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn