Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020
công khai tiến độ giải quyết hồ sơ và văn bản trao đổi điện tử
Đến tháng 8 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2020)
Đến tháng 8 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
129
văn bản qua mạng giữa 45 đơn vị
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2020)

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2020

 • Tổng vốn thực hiện: 10.120 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 9.462,34 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 4.715,78 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 4.639,33 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 1.620 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 619 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 4.459 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 95.032 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 94.117 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 77.464 triệu USD  
Xem tiếp >>

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

 • Dự án đã hoàn thành: 101 dự án
 • Dự án đang thực hiện: 854 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 131 dự án
 • Dự án tạm dừng: 2 dự án
 • Tổng số dự án: 1403 dự án

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2020

 • Tổng số DN thành lập mới: 75.249
 • Tổng số vốn đăng ký: 936.386 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 598.600
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 28.564
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 32.722
 • Tổng số DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: 26.652
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể: 21.802
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 8.937

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 • Dự án đã hoàn thành: 8899  dự án
 • Dự án đang thực hiện: 15245 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 5076 dự án
 • Dự án tạm dừng: 194 dự án
 • Tổng số dự án: 31129 dự án
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn