Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019
công khai tiến độ giải quyết hồ sơ và văn bản trao đổi điện tử
Đến tháng 9 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết
98%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2019)
Đến tháng 9 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao đổi
156.158
văn bản qua mạng giữa 45 đơn vị
(tự động cập nhật theo thời gian thực
Số liệu từ ngày: 01/01/2019)

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2019

 • Tổng vốn thực hiện: 11.960 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 9.127,87 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 3.989,94 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 9.509,99 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 2.406 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 908 lượt dự án
  - Góp vốn, mua cổ phần: 5.235 dự án
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 117.946 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 116.545 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 96.149 triệu USD  
Xem tiếp >>

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

 • Dự án đã hoàn thành: 90 dự án
 • Dự án đang thực hiện: 785 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 101 dự án
 • Dự án tạm dừng: 2 dự án
 • Tổng số dự án: 1284 dự án

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2019

 • Tổng số DN thành lập mới: 90.487
 • Tổng số vốn đăng ký: 1.150.664 tỷ đồng
 • Tổng số lao động đăng ký: 832.278
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 25.512
 • Tổng số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn: 20.074
 • Tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể:
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 10.555

 SỐ LƯỢNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

 • Dự án đã hoàn thành: 7094  dự án
 • Dự án đang thực hiện: 13224 dự án
 • Dự án đã phê duyệt: 4319 dự án
 • Dự án tạm dừng: 154 dự án
 • Tổng số dự án: 26191 dự án
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn