Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 20 tháng 2 năm 2018

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2018

 • Tổng vốn thực hiện: 1.050 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 442,59 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 456,78 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 356,04 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 7.800 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 13.591 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 13.400 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 166 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 61 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 415 dự án
<< Năm trước

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:1.050 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 442,59 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 456,78 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 356,04 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 166 dự án

  - Tăng vốn: 61 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 415 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  13.591 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  13.400 triệu USD

 • Nhập khẩu:7.800 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 03

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 04

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 05

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 06

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 07

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 08

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn