Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2019

 • Tổng vốn thực hiện: 4.120 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 3.821,39 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 1.298,35 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 5.685,73 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 33.885 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 41.457 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 40.950 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 785 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 279 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 1.653 dự án
<< Năm trước

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:1.550 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 805,01 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 340,27 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 761,88 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 226 dự án

  - Tăng vốn: 72 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 489 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  13.580 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  13.400 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.750 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Vốn thực hiện:1.030 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.639,88 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 514,54 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 4.409,32 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 288 dự án

  - Tăng vốn: 104 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 550 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  12.379 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  11.913 triệu USD

 • Nhập khẩu:9.722 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Vốn thực hiện:1.540 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.376,50 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 443,54 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 514,53 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 271 dự án

  - Tăng vốn: 103 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 614 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  15.498 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  15.637 triệu USD

 • Nhập khẩu:12.413 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 04

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 05

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 06

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 07

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 08

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn