Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020

SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NĂM 2020

 • Tổng vốn thực hiện: 6.700 triệu USD
 • Tổng vốn đăng ký
 • - Đăng ký cấp mới: 7.440,36 triệu USD
  - Đăng ký tăng thêm: 3.454,76 triệu USD
  - Góp vốn, mua cổ phần: 2.990,64 triệu USD
 • Tổng nhập khẩu: 55.539 triệu USD  
 • Tổng xuất khẩu
 • - Xuất khẩu (kể cả dầu thô): 66.059 triệu USD
  - Xuất khẩu (không kể cả dầu thô): 65.370 triệu USD
 • Tổng số dự án
 • - Tổng dự án cấp mới: 1.212 dự án
  - Tổng dự án tăng thêm: 436 lượt dự án
  - Góp vốn mua cổ phần: 3.528 dự án
<< Năm trước

Tháng 01

 • Vốn thực hiện:1.600 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 4.460,87 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 333,96 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 534,75 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 258 dự án

  - Tăng vốn: 77 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 884 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  12.687 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  12.500 triệu USD

 • Nhập khẩu:10.400 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Vốn thực hiện:850 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 542,82 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 304,10 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 292,56 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 242 dự án

  - Tăng vốn: 74 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 699 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  12.825 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  12.555 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.350 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Vốn thực hiện:1.400 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 527,78 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 427,01 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 1.128,62 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 258 dự án

  - Tăng vốn: 85 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 940 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  14.917 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  14.842 triệu USD

 • Nhập khẩu:11.433 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Vốn thực hiện:1.300 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 1.248,74 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 2.008,62 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 522,68 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 226 dự án

  - Tăng vốn: 99 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 687 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  16.060 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  15.857 triệu USD

 • Nhập khẩu:13.133 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Vốn thực hiện:1.550 triệu USD
 • Vốn đăng ký:

  - Đăng ký cấp mới: 660,15 triệu USD

  - Đăng ký tăng thêm: 381,07 triệu USD

  - Góp vốn, mua cổ phần: 512,03 triệu USD

 • Số dự án:

  - Cấp mới: 228 dự án

  - Tăng vốn: 101 lượt dự án

  - Góp vốn, mua cổ phần: 318 lượt dự án

   

 • Xuất khẩu:

  - Xuất khẩu
  (kể cả dầu thô):
  9.570 triệu USD

  - Xuất khẩu
  (không kể cả dầu thô):
  9.616 triệu USD

 • Nhập khẩu:9.223 triệu USD

Xem chi tiết

Tháng 06

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 07

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 08

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn