Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2018

 • Tổng số DN thành lập mới: 131.275
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 16.314
 • Tổng số vốn đăng ký: 1.478.101 tỷ đồng
 • Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:
 • Tổng số lao động đăng ký: 1.107.073
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 34.010
<< Năm trước

Tháng 01

 • Số DN thành lập mới: 10.839

 • Số vốn đăng ký: 98.272 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 85.289

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.554

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.587

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Số DN thành lập mới: 7.864

 • Số vốn đăng ký: 99.062 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 71.121

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 975

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.319

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Số DN thành lập mới: 8.082

 • Số vốn đăng ký: 81.156 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 68.979

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 792

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 1.801

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Số DN thành lập mới: 14.510

 • Số vốn đăng ký: 133.538 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 106.699

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.378

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.281

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Số DN thành lập mới: 11.027

 • Số vốn đăng ký: 104.831 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 80.524

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 834

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.306

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Số DN thành lập mới: 12.209

 • Số vốn đăng ký: 132.108 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 95.930

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể:

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.725

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Số DN thành lập mới: 11.262

 • Số vốn đăng ký: 122.097 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 114.976

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.085

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.970

Xem chi tiết

Tháng 08

 • Số DN thành lập mới: 11.655

 • Số vốn đăng ký: 107.564 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 111.172

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.421

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.912

Xem chi tiết

Tháng 09

 • Số DN thành lập mới: 9.163

 • Số vốn đăng ký: 84.783 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 85.052

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 2.401

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.695

Xem chi tiết

Tháng 10

 • Số DN thành lập mới: 13.000

 • Số vốn đăng ký: 152.541 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 105.049

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.771

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.453

Xem chi tiết

Tháng 11

 • Số DN thành lập mới: 11.637

 • Số vốn đăng ký: 118.420 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 92.314

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.554

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.404

Xem chi tiết

Tháng 12

 • Số DN thành lập mới: 10.027

 • Số vốn đăng ký: 243.729 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 89.968

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.453

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.394

Xem chi tiết


Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn