Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2020

 • Tổng số DN thành lập mới: 124.252
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 15.443
 • Tổng số vốn đăng ký: 1.878.855 tỷ đồng
 • Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:
 • Tổng số lao động đăng ký: 969.983
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 40.820
<< Năm trước

Tháng 01

 • Số DN thành lập mới: 8.276

 • Số vốn đăng ký: 267.178 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 84.458

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.621

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 8.470

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Số DN thành lập mới: 9.163

 • Số vốn đăng ký: 96.817 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 73.069

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.186

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.630

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Số DN thành lập mới: 12.272

 • Số vốn đăng ký: 131.374 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 86.184

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.316

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.423

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Số DN thành lập mới: 7.885

 • Số vốn đăng ký: 93.854 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 72.020

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 980

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.810

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Số DN thành lập mới: 10.728

 • Số vốn đăng ký: 112.720 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 91.455

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 962

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 5.056

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Số DN thành lập mới: 13.725

 • Số vốn đăng ký: 139.146 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 100.047

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.368

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.998

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Số DN thành lập mới: 13.200

 • Số vốn đăng ký: 239.297 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 91.367

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.504

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.839

Xem chi tiết

Tháng 08

 • Số DN thành lập mới: 13.402

 • Số vốn đăng ký: 288.837 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 96.316

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.416

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.775

Xem chi tiết

Tháng 09

 • Số DN thành lập mới: 10.304

 • Số vốn đăng ký: 203.259 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 82.986

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.736

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.568

Xem chi tiết

Tháng 10

 • Số DN thành lập mới: 12.205

 • Số vốn đăng ký: 165.601 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 72.413

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.413

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 5.044

Xem chi tiết

Tháng 11

 • Số DN thành lập mới: 124.252

 • Số vốn đăng ký: 1.878.855 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 969.983

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 15.443

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 40.820

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết


Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn