Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 3 tháng 3 năm 2021

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2021

 • Tổng số DN thành lập mới: 18.129
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 3.595
 • Tổng số vốn đăng ký: 334.821 tỷ đồng
 • Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:
 • Tổng số lao động đăng ký: 172.844
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 11.033
<< Năm trước

Tháng 01

 • Số DN thành lập mới: 10.091

 • Số vốn đăng ký: 155.084 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 115.897

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 2.095

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 6.503

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Số DN thành lập mới: 8.038

 • Số vốn đăng ký: 179.737 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 56.947

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.500

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.604

Xem chi tiết

Tháng 03

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 04

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 05

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 06

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 07

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 08

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 09

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 10

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 11

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết


Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn