Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 12 tháng 12 năm 2017

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2017

 • Tổng số DN thành lập mới: 116.045
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 10.814
 • Tổng số vốn đăng ký: 1.131.819 tỷ đồng
 • Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:
 • Tổng số lao động đăng ký: 1.065.015
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 24.349
<< Năm trước

Tháng 01

 • Số DN thành lập mới: 8.990

 • Số vốn đăng ký: 90.283 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 104.062

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.583

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 5.564

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Số DN thành lập mới: 5.461

 • Số vốn đăng ký: 62.275 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 62.507

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 941

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.413

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Số DN thành lập mới: 12.027

 • Số vốn đăng ký: 118.680 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 124.970

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 744

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 1.294

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Số DN thành lập mới: 13.102

 • Số vốn đăng ký: 98.397 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 132.413

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 789

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.274

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Số DN thành lập mới: 10.954

 • Số vốn đăng ký: 119.243 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 97.767

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 628

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 1.913

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Số DN thành lập mới: 10.742

 • Số vốn đăng ký: 110.562 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 105.604

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 758

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 1.921

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Số DN thành lập mới: 11.677

 • Số vốn đăng ký: 94.543 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 93.449

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.165

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.170

Xem chi tiết

Tháng 08

 • Số DN thành lập mới: 12.404

 • Số vốn đăng ký: 131.378 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 101.659

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.146

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 1.605

Xem chi tiết

Tháng 09

 • Số DN thành lập mới: 8.610

 • Số vốn đăng ký: 80.566 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 64.022

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 982

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 1.946

Xem chi tiết

Tháng 10

 • Số DN thành lập mới: 11.158

 • Số vốn đăng ký: 119.238 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 89.967

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.058

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 1.329

Xem chi tiết

Tháng 11

 • Số DN thành lập mới: 10.920

 • Số vốn đăng ký: 109.899 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 88.595

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.020

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 1.338

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết


Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn