Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2020

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2019

 • Tổng số DN thành lập mới: 138.139
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 16.840
 • Tổng số vốn đăng ký: 1.730.173 tỷ đồng
 • Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:
 • Tổng số lao động đăng ký: 1.254.368
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 39.421
<< Năm trước

Tháng 01

 • Số DN thành lập mới: 10.079

 • Số vốn đăng ký: 151.117 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 107.914

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.802

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 8.465

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Số DN thành lập mới: 5.900

 • Số vốn đăng ký: 96.267 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 56.052

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.354

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 1.747

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Số DN thành lập mới: 12.472

 • Số vốn đăng ký: 128.115 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 153.665

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 960

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.877

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Số DN thành lập mới: 14.854

 • Số vốn đăng ký: 166.952 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 131.433

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.189

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.714

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Số DN thành lập mới: 10.693

 • Số vốn đăng ký: 127.271 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 88.116

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.066

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.461

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Số DN thành lập mới: 12.960

 • Số vốn đăng ký: 190.473 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 111.824

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.455

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.137

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Số DN thành lập mới: 12.352

 • Số vốn đăng ký: 139.200 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 94.925

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.434

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.690

Xem chi tiết

Tháng 08

 • Số DN thành lập mới: 11.177

 • Số vốn đăng ký: 151.269 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 88.349

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.295

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 1.587

Xem chi tiết

Tháng 09

 • Số DN thành lập mới: 11.787

 • Số vốn đăng ký: 140.152 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 97.579

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.521

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.413

Xem chi tiết

Tháng 10

 • Số DN thành lập mới: 12.182

 • Số vốn đăng ký: 143.595 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 94.661

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.410

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 7.247

Xem chi tiết

Tháng 11

 • Số DN thành lập mới: 12.265

 • Số vốn đăng ký: 139.943 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 112.536

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.486

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.326

Xem chi tiết

Tháng 12

 • Số DN thành lập mới: 11.418

 • Số vốn đăng ký: 155.819 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 117.314

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.868

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.466

Xem chi tiết


Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn