Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2019

 • Tổng số DN thành lập mới: 126.721
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 14.973
 • Tổng số vốn đăng ký: 1.574.354 tỷ đồng
 • Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:
 • Tổng số lao động đăng ký: 1.137.054
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 36.868
<< Năm trước

Tháng 01

 • Số DN thành lập mới: 10.079

 • Số vốn đăng ký: 151.117 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 107.914

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.802

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 8.465

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Số DN thành lập mới: 5.900

 • Số vốn đăng ký: 96.267 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 56.052

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.354

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 1.747

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Số DN thành lập mới: 12.472

 • Số vốn đăng ký: 128.115 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 153.665

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 960

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.877

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Số DN thành lập mới: 14.854

 • Số vốn đăng ký: 166.952 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 131.433

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.189

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.714

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Số DN thành lập mới: 10.693

 • Số vốn đăng ký: 127.271 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 88.116

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.066

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.461

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Số DN thành lập mới: 12.960

 • Số vốn đăng ký: 190.473 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 111.824

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.455

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.137

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Số DN thành lập mới: 12.352

 • Số vốn đăng ký: 139.200 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 94.925

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.434

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.690

Xem chi tiết

Tháng 08

 • Số DN thành lập mới: 11.177

 • Số vốn đăng ký: 151.269 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 88.349

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.295

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 1.587

Xem chi tiết

Tháng 09

 • Số DN thành lập mới: 11.787

 • Số vốn đăng ký: 140.152 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 97.579

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.521

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.413

Xem chi tiết

Tháng 10

 • Số DN thành lập mới: 12.182

 • Số vốn đăng ký: 143.595 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 94.661

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.410

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 7.247

Xem chi tiết

Tháng 11

 • Số DN thành lập mới: 12.265

 • Số vốn đăng ký: 139.943 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 112.536

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.486

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.326

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết


Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn