Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 13 tháng 12 năm 2018

Số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp năm 2018

 • Tổng số DN thành lập mới: 121.248
 • Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 14.861
 • Tổng số vốn đăng ký: 1.234.372 tỷ đồng
 • Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:
 • Tổng số lao động đăng ký: 1.017.105
 • Tổng số DN quay trở lại hoạt động: 31.869
<< Năm trước

Tháng 01

 • Số DN thành lập mới: 10.839

 • Số vốn đăng ký: 98.272 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 85.289

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.554

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 4.587

Xem chi tiết

Tháng 02

 • Số DN thành lập mới: 7.864

 • Số vốn đăng ký: 99.062 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 71.121

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 975

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.319

Xem chi tiết

Tháng 03

 • Số DN thành lập mới: 8.082

 • Số vốn đăng ký: 81.156 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 68.979

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 792

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 1.801

Xem chi tiết

Tháng 04

 • Số DN thành lập mới: 14.510

 • Số vốn đăng ký: 133.538 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 106.699

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.378

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.281

Xem chi tiết

Tháng 05

 • Số DN thành lập mới: 11.027

 • Số vốn đăng ký: 104.831 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 80.524

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 834

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.306

Xem chi tiết

Tháng 06

 • Số DN thành lập mới: 12.209

 • Số vốn đăng ký: 132.108 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 95.930

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể:

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.725

Xem chi tiết

Tháng 07

 • Số DN thành lập mới: 11.262

 • Số vốn đăng ký: 122.097 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 114.976

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.085

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.970

Xem chi tiết

Tháng 08

 • Số DN thành lập mới: 11.655

 • Số vốn đăng ký: 107.564 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 111.172

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.421

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.912

Xem chi tiết

Tháng 09

 • Số DN thành lập mới: 9.163

 • Số vốn đăng ký: 84.783 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 85.052

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 2.401

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 2.695

Xem chi tiết

Tháng 10

 • Số DN thành lập mới: 13.000

 • Số vốn đăng ký: 152.541 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 105.049

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.771

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.453

Xem chi tiết

Tháng 11

 • Số DN thành lập mới: 11.637

 • Số vốn đăng ký: 118.420 tỷ đồng

 • Số lao động đăng ký: 92.314

 • Số DN hoàn tất thủ tục giải thể: 1.554

 • Số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động:

 • Số DN quay trở lại hoạt động: 3.404

Xem chi tiết

Tháng 12

  Chưa có dữ liệu

Xem chi tiết


Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn