Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 23 tháng 9 năm 2021
Năm:        Tháng:               

Số liệu 1 tháng năm 2018

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 1 năm 2018 Dữ liệu theo lũy kế
1 tháng năm 2018 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.0501.420110,50%
2Vốn đăng ký*triệu USD1.255,401.255,4075,90%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD442,59442,5935,60%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD456,78456,78255%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD356,04356,04154,70%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án16616694,90%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án616180,30%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án415415126,50%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD13.59114.314133,70%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD13.40014.109134,70%
5Nhập khẩutriệu USD7.80011.903102%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn