Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Năm:        Tháng:               

Số liệu 10 tháng năm 2018

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 10 năm 2018 Dữ liệu theo lũy kế
10 tháng năm 2018 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.85015.100106,30%
2Vốn đăng ký*triệu USD2.538,9927.911,9498,80%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD903,6215.028,1692,20%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD999,126.543,3290%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD636,256.340,46135,80%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án2762.458118,70%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án11395495,30%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án675.342128,50%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD15.614144.775113,20%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD15.459142.904113,90%
5Nhập khẩutriệu USD12.163117.006111,70%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn