Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Năm:        Tháng:               

Số liệu 11 tháng năm 2018

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 11 năm 2018 Dữ liệu theo lũy kế
11 tháng năm 2018 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.40016.500103,10%
2Vốn đăng ký*triệu USD2.924,1230.836,0693,20%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD760,2515.788,4179,70%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD859,977.403,2992,60%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD1.303,907.644,36144,40%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án2562.714118,40%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án1051.05996,30%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án5405.882129,70%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD16.933160.635113,40%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD16.673158.594114%
5Nhập khẩutriệu USD13.843130.076112,30%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn