Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Năm:        Tháng:               

Số liệu 12 tháng năm 2018

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 12 năm 2018 Dữ liệu theo lũy kế
12 tháng năm 2018 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD2.60019.10010.914,30%
2Vốn đăng ký*triệu USD4.629,4935.465,559.883,40%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD2.187,7617.976,178.449,10%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD193,377.596,669.025,50%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD2.248,379.892,7315.978,90%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án3323.04611.756,10%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án1101.1699.840,10%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án6146.49612.986,80%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD15.138173.96411.292,40%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD14.947171.76711.356,90%
5Nhập khẩutriệu USD12.517141.93911.163,30%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn