Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Năm:        Tháng:               

Số liệu 2 tháng năm 2018

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 2 năm 2018 Dữ liệu theo lũy kế
2 tháng năm 2018 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD6502.350109,70%
2Vốn đăng ký*triệu USD2.089,533.344,9398,20%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD948,661.391,2468,60%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD243,54700,3292,20%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD897,341.253,37202,50%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án245411131,30%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án7213397,10%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án458873133,50%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD10.37025.028121,80%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD10.16624.539122,60%
5Nhập khẩutriệu USD11.40220.429114,50%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn