Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Năm:        Tháng:               

Số liệu 3 tháng năm 2018

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 3 năm 2018 Dữ liệu theo lũy kế
3 tháng năm 2018 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD2.1803.880107,20%
2Vốn đăng ký*triệu USD2.456,685.801,6275,20%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD730,372.121,6272,70%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD1.089,601.789,9245,40%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD636,711.890,08221,60%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án207618125,40%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án6619989,20%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án4121.285119,30%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD15.38040.360122,80%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD15.26639.835124,20%
5Nhập khẩutriệu USD12.54831.965113,70%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn