Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Năm:        Tháng:               

Số liệu 4 tháng năm 2018

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 4 năm 2018 Dữ liệu theo lũy kế
4 tháng năm 2018 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.2205.300106,30%
2Vốn đăng ký*triệu USD2.259,878.061,4876,10%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD1.432,223.553,8472,80%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD454,872.244,7951,50%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD372,782.262,85167%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án265883120,30%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án10430387,80%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án5781.863110,40%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD14.14153.290118,90%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD13.98252.630120,30%
5Nhập khẩutriệu USD10.55942.050109,30%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn