Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Năm:        Tháng:               

Số liệu 5 tháng năm 2018

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 5 năm 2018 Dữ liệu theo lũy kế
5 tháng năm 2018 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.6506.770109,80%
2Vốn đăng ký*triệu USD1.838,699.900,1781,60%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD1.103,534.657,3783,20%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD247,892.492,6852,60%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD487,272.750,13153,50%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án1931.076114,60%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án9039389,90%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án4782.341113,60%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD13.17667.241115%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD12.92566.373115,80%
5Nhập khẩutriệu USD10.53853.926106,60%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn