Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Năm:        Tháng:               

Số liệu 6 tháng năm 2018

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 6 năm 2018 Dữ liệu theo lũy kế
6 tháng năm 2018 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.6208.420108,40%
2Vốn đăng ký*triệu USD10.433,1320.333,30105,70%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD7.142,4111.799,7799,70%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD1.941,574.434,2586,20%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD1.349,154.099,27182,40%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án2901.366115,50%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án11450792,30%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án4082.749109,90%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD14.20481.100114,80%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD14.09980.050115,80%
5Nhập khẩutriệu USD12.36365.149108,10%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn