Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Năm:        Tháng:               

Số liệu 7 tháng năm 2018

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 7 năm 2018 Dữ liệu theo lũy kế
7 tháng năm 2018 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.4809.850108,80%
2Vốn đăng ký*triệu USD2.611,4922.944,79104,60%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD1.405,6813.205,45102,20%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD512,934.947,1984,20%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD692,894.792,16153,30%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án2901.656120,20%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án12062792,60%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án5623.311112,40%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD14.27095.774114,60%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD13.52394.487114,90%
5Nhập khẩutriệu USD11.25578.376108,50%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn