Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Năm:        Tháng:               

Số liệu 8 tháng năm 2018

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 8 năm 2018 Dữ liệu theo lũy kế
8 tháng năm 2018 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.40011.250109,20%
2Vốn đăng ký*triệu USD1.403,8824.348,67104,20%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD276,1513.481,60100,20%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD637,595.584,7787,20%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD490,145.282,30150,90%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án2621.918118,10%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án10973695,20%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án1.2404.551134,90%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD15.170112.781113,40%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD15.434111.282114,20%
5Nhập khẩutriệu USD14.34191.771111,40%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn