Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
Năm:        Tháng:               

Số liệu 9 tháng năm 2018

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 9 năm 2018 Dữ liệu theo lũy kế
9 tháng năm 2018 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD2.00013.250106%
2Vốn đăng ký*triệu USD1.024,2825.372,9599,60%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD642,9414.124,5497%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD-40,575.544,2082,10%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD421,915.704,21136,80%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án2642.182118,30%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án10584195,80%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án7245.275141%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD17.536128.356114,60%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD17.375126.701115,40%
5Nhập khẩutriệu USD13.378103.777111,90%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn