Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020
Năm:        Tháng:               

Số liệu 1 tháng năm 2020

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 1 năm 2020 Dữ liệu theo lũy kế
1 tháng năm 2020 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.6001.60010.322,60%
2Vốn đăng ký*triệu USD5.329,575.329,5727.945,10%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD4.460,874.460,8755.413,80%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD333,96333,969.814,60%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD534,75534,757.018,80%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án25825811.415,90%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án777710.694,40%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án88488418.077,70%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD12.68712.6878.425,40%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD12.50012.5008.431,70%
5Nhập khẩutriệu USD10.40010.4008.429,20%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn