Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020
Năm:        Tháng:               

Số liệu 2 tháng năm 2020

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 2 năm 2020 Dữ liệu theo lũy kế
2 tháng năm 2020 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD8502.4509.500%
2Vốn đăng ký*triệu USD1.139,506.469,077.640%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD542,825.003,6920.470%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD304,10638,067.460%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD292,56827,311.600%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án2425009.730%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án741518.580%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án6991.58315.240%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD12.82525.51210.090%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD12.55525.05510.050%
5Nhập khẩutriệu USD11.35021.75010.220%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn