Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020
Năm:        Tháng:               

Số liệu 3 tháng năm 2020

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 3 năm 2020 Dữ liệu theo lũy kế
3 tháng năm 2020 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.4003.85010.701,30%
2Vốn đăng ký*triệu USD2.083,408.552,4712.634,30%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD527,785.531,476.908,50%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD427,011.065,0712.190,40%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD1.128,621.955,9329.069,20%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án25875810.356,20%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án8523611.822%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án9402.5236.551,70%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD14.91740.42910.302,30%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD14.84239.89710.294,80%
5Nhập khẩutriệu USD11.43333.18310.080,50%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn