Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020
Năm:        Tháng:               

Số liệu 4 tháng năm 2020

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 4 năm 2020 Dữ liệu theo lũy kế
4 tháng năm 2020 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.3005.1509.035,10%
2Vốn đăng ký*triệu USD3.780,0312.332,508.451,90%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD1.248,746.780,2112.685,10%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD2.008,623.073,6814.563,30%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD522,682.478,613.473,50%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án2269849.094,30%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án993358.481%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án6873.21013.286,40%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD16.06056.48910.155%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD15.85755.75410.150,80%
5Nhập khẩutriệu USD13.13346.31610.286%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn