Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020
Năm:        Tháng:               

Số liệu 5 tháng năm 2020

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 5 năm 2020 Dữ liệu theo lũy kế
5 tháng năm 2020 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.5506.7009.178,10%
2Vốn đăng ký*triệu USD1.553,2513.885,758.296,40%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD660,157.440,3611.521,30%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD381,073.454,7613.141,90%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD512,032.990,643.909,10%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án2281.2128.892,10%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án1014368.633,70%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án3183.52811.164,60%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD9.57066.0599.307,50%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD9.61665.3709.327,80%
5Nhập khẩutriệu USD9.22355.5399.569,30%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn