Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020
Năm:        Tháng:               

Số liệu 6 tháng năm 2020

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 6 năm 2020 Dữ liệu theo lũy kế
6 tháng năm 2020 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.9508.6509.505,50%
2Vốn đăng ký*triệu USD1.785,3115.671,068.485,30%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD997,068.437,4111.383,80%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD268,803.723,5612.684,90%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD519,463.510,094.322,10%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án2061.4188.229,80%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án905268.375,80%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án5974.12510.261,20%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD13.76979.8289.333,40%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD13.67979.0499.358,50%
5Nhập khẩutriệu USD10.08165.6209.463%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn