Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020
Năm:        Tháng:               

Số liệu 7 tháng năm 2020

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 7 năm 2020 Dữ liệu theo lũy kế
7 tháng năm 2020 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.47010.1209.592,40%
2Vốn đăng ký*triệu USD3.146,3818.817,449.306,90%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD1.024,929.462,3411.438,40%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD992,224.715,7813.766,50%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD1.129,234.639,335.444,70%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án2021.6207.848,80%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án936197.825,50%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án3344.45910.164,10%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD15.20495.0329.429,30%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD15.06894.1179.453,30%
5Nhập khẩutriệu USD11.84477.4649.388,10%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn