Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020
Năm:        Tháng:               

Số liệu 8 tháng năm 2020

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 8 năm 2020 Dữ liệu theo lũy kế
8 tháng năm 2020 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD1.23011.3509.490%
2Vốn đăng ký*triệu USD720,9019.538,348.634,70%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD272,159.734,4910.664,60%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD159,024.874,8012.217,70%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD289,724.929,055.183%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án1771.7977.468,80%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án997187.907,50%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án3454.8049.176,70%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD18.275113.3079.552,90%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD18.081112.1989.573%
5Nhập khẩutriệu USD13.28990.7539.466,10%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn