Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 1 tháng 12 năm 2020
Năm:        Tháng:               

Số liệu 9 tháng năm 2020

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính Tháng 9 năm 2020 Dữ liệu theo lũy kế
9 tháng năm 2020 So cùng kỳ
1Vốn thực hiệntriệu USD2.41013.7609.676,50%
2Vốn đăng ký*triệu USD1.669,6621.2088.105,70%
2.1  Đăng ký cấp mớitriệu USD625,8810.360,379.441,40%
2.2  Đăng ký tăng thêmtriệu USD241,305.116,1010.681,30%
2.3  Góp vốn, mua cổ phần (VTH)triệu USD802,485.731,525.510,40%
3Số dự án*
3.1  Số dự án cấp mớidự án1501.9477.056,90%
3.2  Số dự án tăng vốnlượt dự án807987.695,30%
3.3  Góp vốn, mua cổ phần (SDA)lượt dự án3685.1727.954,50%
4Xuất khẩu*
4.1  Xuất khẩu (kể cả dầu thô)triệu USD17.221,70130.528,7010.330,60%
4.2  Xuất khẩu (không kể dầu thô)triệu USD16.967,40129.165,4010.330,60%
5Nhập khẩutriệu USD12.570,40103.323,4010.526,30%
Công khai thông tin và tiến độ giải quyết hồ sơ
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, HĐịa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn