Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ đề nghị sửa một số điều của Luật đầu tư công (22/09/2017-22:47:00 PM)
Dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, 136/2015/NĐ-CP và 161/2016/NĐ-CP (22/09/2017-22:45:00 PM)
Lập và gửi báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2016 (09/01/2017-21:54:00 PM) Công văn số 152/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Công điện về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP và Công điện số 2144/CĐ-TTg (24/12/2016-15:09:00 PM) Công điện số 1605/CĐ-BKHĐT ngày 23/12/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và Công điện số 2144/CĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.
Dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017 (25/10/2016-08:22:00 AM) Công văn số 8836/BKHĐT-TH ngày 24/10/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Triển khai cập nhật số liệu giám sát và đánh giá đầu tư năm 2015 trên Hệ thống công nghệ thông tin (26/02/2016-10:40:00 AM) Công văn số 1078/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 23/2/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Triển khai hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư công (23/10/2015-15:19:00 PM) Công văn số 7915/BKHĐT-TTTH ngày 21/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Triển khai Hệ thống thông tin phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA (25/09/2015-16:53:00 PM) Công văn số 6743/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (lần 2) (14/07/2015-13:09:00 PM) Công văn số 4692/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (21/04/2015-13:07:00 PM) Công văn số 2249/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn