Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 5 tháng 4 năm 2020
Ngày 22/03/2018-13:27:00 PM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NƯỚC NGOÀI CẤP PHÁT TỪ NSTW GIAI ĐOẠN 2016-2020
Tài liệu hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW giai đoạn 2016 - 2020 trên Hệ thống thông tin về đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, cập nhật ngày 22/3/2018.

File đính kèm:
TLHD_1627.KTĐN.pdf
  • Tổng số lượt xem: 1599
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn