Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020
Ngày 03/12/2015-09:12:00 AM
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CHO CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC
Tài liệu này được biên soạn nhằm hướng dẫn cán bộ thuộc các chủ đầu tư, BQLDA có thể thao tác, quản lý các dự án sử dụng vốn nhà nước, cập nhật ngày 21/10/2017.

File đính kèm:
TLHDSD_DATN_21_10_2017.pdf
    Tổng số lượt xem: 11070
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn