Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 28/05/2015-14:08:00 PM
Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (tài liệu tập huấn, triển khai Luật Đầu tư công, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, thẩm định dự án đầu tư công)

File đính kèm:
huongdantrunghan28-05-2015_cuoi_(38).pptx
TS. Nguyễn Thị Phú Hà, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3758
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn