Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 371604
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9Xây dựng đường Hoàng Hữu Nam (đoạn từ Bến xe miền Đông mới đến nút giao với Xa lộ Hà Nội), Quận 9Cập nhật khối lượng nghiệm thu26/06/2019
03:26:24
2Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9Xây dựng đường Hoàng Hữu Nam (đoạn từ Bến xe miền Đông mới đến nút giao với Xa lộ Hà Nội), Quận 9Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng26/06/2019
03:22:21
3Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9Xây dựng đường Hoàng Hữu Nam (đoạn từ Bến xe miền Đông mới đến nút giao với Xa lộ Hà Nội), Quận 9Cập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng26/06/2019
03:18:18
4Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9Xây dựng đường Hoàng Hữu Nam (đoạn từ Bến xe miền Đông mới đến nút giao với Xa lộ Hà Nội), Quận 9Cập nhật khối lượng nghiệm thu26/06/2019
02:55:20
5Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9Sửa chữa, cải tạo hạ lưu hệ thống thoát nước cánh đồng Xà Đôi, phường Phước Long BCập nhật thông tin dự án26/06/2019
02:08:08
6Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9Sửa chữa, cải tạo hạ lưu hệ thống thoát nước cánh đồng Xà Đôi, phường Phước Long BCập nhật thông tin dự án26/06/2019
02:05:06
7Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9Sửa chữa, cải tạo hạ lưu hệ thống thoát nước cánh đồng Xà Đôi, phường Phước Long BCập nhật thông tin dự án26/06/2019
02:03:46
8Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9Sửa chữa, cải tạo hạ lưu hệ thống thoát nước cánh đồng Xà Đôi, phường Phước Long BCập nhật thông tin dự án26/06/2019
01:58:22
9Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9Sửa chữa, cải tạo hạ lưu hệ thống thoát nước cánh đồng Xà Đôi, phường Phước Long BCập nhật thông tin dự án26/06/2019
01:54:55
10Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9Sửa chữa, cải tạo hạ lưu hệ thống thoát nước cánh đồng Xà Đôi, phường Phước Long BCập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng26/06/2019
01:48:46
11Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9Sửa chữa, cải tạo hạ lưu hệ thống thoát nước cánh đồng Xà Đôi, phường Phước Long BCập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng26/06/2019
01:48:07
12Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9Sửa chữa, cải tạo hạ lưu hệ thống thoát nước cánh đồng Xà Đôi, phường Phước Long BCập nhật khối lượng nghiệm thu26/06/2019
01:45:41
13Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9Sửa chữa, cải tạo hạ lưu hệ thống thoát nước cánh đồng Xà Đôi, phường Phước Long BCập nhật khối lượng nghiệm thu26/06/2019
01:44:34
14Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9Sửa chữa, cải tạo hạ lưu hệ thống thoát nước cánh đồng Xà Đôi, phường Phước Long BCập nhật khối lượng thực hiện26/06/2019
01:41:32
15Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9Sửa chữa, cải tạo hạ lưu hệ thống thoát nước cánh đồng Xà Đôi, phường Phước Long BCập nhật khối lượng thực hiện26/06/2019
01:39:42
16Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9Sửa chữa, cải tạo hạ lưu hệ thống thoát nước cánh đồng Xà Đôi, phường Phước Long BCập nhật Tổng mức đầu tư26/06/2019
01:35:04
17Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9Sửa chữa, cải tạo hạ lưu hệ thống thoát nước cánh đồng Xà Đôi, phường Phước Long BCập nhật thông tin cấp vốn26/06/2019
01:33:21
18Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9Sửa chữa, cải tạo hạ lưu hệ thống thoát nước cánh đồng Xà Đôi, phường Phước Long BCập nhật thông tin cấp vốn26/06/2019
01:25:49
19Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9Sửa chữa, cải tạo hạ lưu hệ thống thoát nước cánh đồng Xà Đôi, phường Phước Long BCập nhật thông tin cấp vốn26/06/2019
01:17:17
20Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9Sửa chữa, cải tạo hạ lưu hệ thống thoát nước cánh đồng Xà Đôi, phường Phước Long BCập nhật thông tin cấp vốn26/06/2019
01:13:59
Tổng số bản ghi: 371604
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn