Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 503525
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần GiờXây dựng hệ thống thủy lơi Bàu Thơ (nạo vét kênh, đắp đê) khu vực 308ha xã An Thới ĐôngThêm mới báo cáo giám sát30/03/2020
21:16:11
2Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4Sửa chữa Trường TH Đoàn Thị ĐiểmCập nhật gói thầu30/03/2020
20:12:58
3Quận 8 Nạo vét rạch Hố Đen Phường 4Cập nhật thông tin cấp vốn30/03/2020
20:07:45
4Quận 8 Nạo vét rạch Hố Đen Phường 4Cập nhật thông tin cấp vốn30/03/2020
20:06:51
5Quận 8 Nạo vét rạch Hố Đen Phường 4Cập nhật thông tin cấp vốn30/03/2020
20:05:08
6Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4Sửa chữa Trường TH Đoàn Thị ĐiểmCập nhật giải ngân chi phí không đấu thầu30/03/2020
20:03:49
7Quận 8 Nạo vét rạch cầu đồn phường 6Cập nhật thông tin cấp vốn30/03/2020
20:02:40
8Quận 8 Nạo vét rạch cầu đồn phường 6Cập nhật thông tin cấp vốn30/03/2020
20:01:28
9Quận 8 Nạo vét rạch cầu đồn phường 6Cập nhật thông tin cấp vốn30/03/2020
19:58:24
10Quận 8 Nạo vét rạch cầu đồn phường 6Cập nhật thông tin cấp vốn30/03/2020
19:54:21
11Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 4Sửa chữa Trường TH Đoàn Thị ĐiểmThêm mới dự án30/03/2020
19:44:34
12Bộ Thông tin và Truyền thôngBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin vốn kéo dài năm 201930/03/2020
19:44:12
13Quận 8 Nạo vét rạch cầu đồn phường 6Cập nhật gói thầu30/03/2020
19:40:26
14Quận 8 Nạo vét rạch cầu đồn phường 6Cập nhật gói thầu30/03/2020
19:39:16
15Quận 8 Nạo vét rạch cầu đồn phường 6Cập nhật gói thầu30/03/2020
19:38:06
16Quận 8 Nạo vét rạch cầu đồn phường 6Cập nhật gói thầu30/03/2020
19:36:54
17Sóc TrăngBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn ODAThêm mới thông tin vốn kéo dài năm 201930/03/2020
19:36:28
18Quận 8 Nạo vét rạch cầu đồn phường 6Cập nhật gói thầu30/03/2020
19:35:34
19Sóc TrăngBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin vốn kéo dài năm 201930/03/2020
19:29:52
20Sóc TrăngBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin giải ngân tháng 1 năm 202030/03/2020
19:29:06
Tổng số bản ghi: 503525
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn