Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2018
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 248628
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Huyện Bình Chánh Xây dựng Trường trung học cơ sở Qui ĐứcCập nhật gói thầu23/06/2018
15:15:55
2Huyện Bình Chánh Xây dựng Trường trung học cơ sở Qui ĐứcCập nhật gói thầu23/06/2018
15:15:16
3Huyện Củ ChiXây dựng hệ thống thoát nước đường số 15, ấp Tân LậpCập nhật thông tin dự án23/06/2018
15:15:15
4Huyện Củ ChiXây dựng hệ thống thoát nước đường số 31, ấp Tân TiếnCập nhật thông tin dự án23/06/2018
15:10:35
5Huyện Củ ChiXây dựng hệ thống thoát nước đường số 13, ấp Tân ĐịnhCập nhật thông tin dự án23/06/2018
15:03:53
6Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà MauDự án Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử địa điểm chứng tích tội ác Mỹ Ngụy ở Biệt khu Hải Yến - Bình HưngXóa hợp đồng23/06/2018
15:00:40
7Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà MauDự án Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử địa điểm chứng tích tội ác Mỹ Ngụy ở Biệt khu Hải Yến - Bình HưngXóa gói thầu23/06/2018
14:58:12
8Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà MauDự án Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử địa điểm chứng tích tội ác Mỹ Ngụy ở Biệt khu Hải Yến - Bình HưngCập nhật gói thầu23/06/2018
14:56:50
9Huyện Bình Chánh Xây dựng Trường trung học cơ sở Qui ĐứcCập nhật gói thầu23/06/2018
14:56:24
10Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà MauDự án Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử địa điểm chứng tích tội ác Mỹ Ngụy ở Biệt khu Hải Yến - Bình HưngXóa gói thầu23/06/2018
14:55:32
11Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà MauDự án Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử địa điểm chứng tích tội ác Mỹ Ngụy ở Biệt khu Hải Yến - Bình HưngCập nhật gói thầu23/06/2018
14:52:04
12Huyện Củ ChiXây dựng hệ thống thoát nước đường số 19,ấp Tân TiếnCập nhật thông tin dự án23/06/2018
14:47:12
13Huyện Củ ChiXây dựng hệ thống thoát nước đường số 19,ấp Tân TiếnThêm mới nguồn vốn23/06/2018
14:46:19
14Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà MauDự án Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử địa điểm chứng tích tội ác Mỹ Ngụy ở Biệt khu Hải Yến - Bình HưngCập nhật gói thầu23/06/2018
14:31:50
15Huyện Bình Chánh Xây dựng Trường trung học cơ sở Qui ĐứcThêm mới thông tin đền bù GPMB và tái định cư23/06/2018
14:30:47
16Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình ChánhXây dựng Trường THCS Tân KiênCập nhật báo cáo giám sát23/06/2018
14:30:43
17Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình ChánhXây dựng Trường THCS Tân KiênThêm mới báo cáo giám sát23/06/2018
14:30:22
18Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình ChánhXây dựng Trường THCS Tân KiênCập nhật thông tin cấp vốn23/06/2018
14:27:38
19Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà MauDự án Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử địa điểm chứng tích tội ác Mỹ Ngụy ở Biệt khu Hải Yến - Bình HưngCập nhật gói thầu23/06/2018
14:27:12
20Huyện Bình Chánh Xây dựng Trường trung học cơ sở Qui ĐứcCập nhật thông tin cấp vốn23/06/2018
14:23:17
Tổng số bản ghi: 248628
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn