Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 290842
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật vốn kế hoạch19/09/2018
16:35:55
2Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWThêm vốn19/09/2018
16:35:48
3Huyện Đăk GleiĐường và Cầu bê tông cốt thép qua sông Pô Kô thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum (Giai đoạn 1)Thêm mới nguồn vốn19/09/2018
16:35:45
4Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật rà soát19/09/2018
16:35:41
5Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWThêm mới rà soát19/09/2018
16:35:35
6Huyện Đăk GleiĐường và Cầu bê tông cốt thép qua sông Pô Kô thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum (Giai đoạn 1)Thêm mới nguồn vốn19/09/2018
16:35:33
7Sở Giao thông Vận tải Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương. Cập nhật gói thầu19/09/2018
16:35:18
8Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật dự án19/09/2018
16:35:11
9Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật dự án19/09/2018
16:35:02
10Quảng NgãiTrường THPT Lê Trung Đình - Đền bù GPMB, xây dựng 12 phòngCập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng19/09/2018
16:34:41
11Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật vốn kế hoạch19/09/2018
16:34:40
12Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật vốn kế hoạch19/09/2018
16:33:49
13Quảng NgãiTrường THPT Lê Trung Đình - Đền bù GPMB, xây dựng 12 phòngCập nhật khối lượng nghiệm thu19/09/2018
16:33:45
14Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWThêm vốn19/09/2018
16:33:42
15Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật rà soát19/09/2018
16:33:35
16Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWThêm mới rà soát19/09/2018
16:33:28
17Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWThêm mới dự án19/09/2018
16:33:10
18Kon TumSửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đăk UyCập nhật thông tin cấp vốn19/09/2018
16:32:34
19Kon TumSửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đăk UyCập nhật thông tin cấp vốn19/09/2018
16:32:27
20Kon TumSửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đăk UyCập nhật thông tin cấp vốn19/09/2018
16:32:07
Tổng số bản ghi: 290842
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn