Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 333980
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Huyện Tiên DuĐường giao thông nội đồng thôn Chè, xã Liên Bão (Hạng mục: Nền, mặt đường và tường kè)Cập nhật gói thầu23/01/2019
19:12:00
2Huyện Tiên DuĐường giao thông nội đồng thôn Chè, xã Liên Bão (Hạng mục: Nền, mặt đường và tường kè)Cập nhật gói thầu23/01/2019
19:08:31
3Huyện Tiên DuĐường giao thông nội đồng thôn Chè, xã Liên Bão (Hạng mục: Nền, mặt đường và tường kè)Cập nhật gói thầu23/01/2019
19:06:54
4Huyện Tiên DuĐường giao thông nội đồng thôn Chè, xã Liên Bão (Hạng mục: Nền, mặt đường và tường kè)Cập nhật gói thầu23/01/2019
19:05:53
5Huyện Tiên DuĐường giao thông nội đồng thôn Chè, xã Liên Bão (Hạng mục: Nền, mặt đường và tường kè)Cập nhật gói thầu23/01/2019
19:05:02
6Huyện Tiên DuĐường giao thông nội đồng thôn Chè, xã Liên Bão (Hạng mục: Nền, mặt đường và tường kè)Cập nhật gói thầu23/01/2019
19:04:15
7Huyện Tiên DuĐường giao thông nội đồng thôn Chè, xã Liên Bão (Hạng mục: Nền, mặt đường và tường kè)Cập nhật gói thầu23/01/2019
19:03:32
8Huyện Tiên DuĐường giao thông nội đồng thôn Chè, xã Liên Bão (Hạng mục: Nền, mặt đường và tường kè)Cập nhật gói thầu23/01/2019
18:59:46
9Huyện Tiên DuĐường giao thông nội đồng thôn Chè, xã Liên Bão (Hạng mục: Nền, mặt đường và tường kè)Cập nhật gói thầu23/01/2019
18:58:45
10Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa báo cáo tình hình giải ngân123/01/2019
17:50:58
11Đài Truyền hình Việt NamBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin giải ngân tháng 1 năm 201923/01/2019
17:49:46
12Đài Truyền hình Việt NamBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWCập nhật thông tin giải ngân tháng 1 năm 201923/01/2019
17:44:21
13Đài Truyền hình Việt NamBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin giải ngân tháng 1 năm 201923/01/2019
17:41:12
14Đài Truyền hình Việt NamBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin khối lượng thực hiện tháng 1 năm 201923/01/2019
17:40:18
15Huyện Cần Giờ Duyệt báo cáo giám sát kỳ Năm năm 201823/01/2019
17:30:08
16Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình ChánhNâng cấp, mở rộng đường Kinh Trung Ương, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.Cập nhật thông tin dự án23/01/2019
17:29:55
17Huyện Cần Giờ Duyệt báo cáo giám sát kỳ Năm năm 201823/01/2019
17:29:22
18Thành phố Bắc Ninh Cập nhật báo cáo giám sát năm 201823/01/2019
17:29:15
19Thành phố Bắc Ninh Cập nhật báo cáo giám sát năm 201823/01/2019
17:29:04
20Trung tâm Tin họcNâng cấp hệ thống hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tưCập nhật giải ngân chi phí không đấu thầu23/01/2019
17:28:25
Tổng số bản ghi: 333980
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn