Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 13 tháng 12 năm 2017
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 185587
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Quận Thủ ĐứcSửa chữa trường Mầm non Hiệp Bình Chánh III, quận Thủ ĐứcCập nhật thông tin dự án13/12/2017
00:42:29
2Quận Thủ ĐứcSửa chữa trường Mầm non Hiệp Bình Chánh 3, quận Thủ ĐứcThêm mới nguồn vốn13/12/2017
00:38:26
3Quận Thủ ĐứcSửa chữa trường Mầm non Hiệp Bình Chánh III, quận Thủ ĐứcCập nhật thông tin dự án13/12/2017
00:37:23
4Quận Thủ ĐứcSửa chữa trường Mầm non Hiệp Bình Chánh 3, quận Thủ ĐứcThêm mới dự án13/12/2017
00:33:34
5Quận Thủ ĐứcSửa chữa trường Mầm non Tam Phú, Quận Thủ ĐứcThêm mới dự án13/12/2017
00:12:42
6Chính phủVụ phụ trách đơn vị rà soát ODALưu dự kiến12/12/2017
18:55:16
7Chính phủVụ phụ trách đơn vị rà soát ODALưu dự kiến12/12/2017
18:53:36
8Chính phủVụ chuyên ngành rà soát đợt 2 NSTWLưu dự kiến12/12/2017
18:44:34
9Chính phủVụ chuyên ngành rà soát đợt 2 NSTWLưu dự kiến12/12/2017
18:44:32
10Chính phủVụ chuyên ngành rà soát đợt 2 NSTWLưu dự kiến12/12/2017
18:44:31
11Chính phủVụ chuyên ngành rà soát đợt 2 NSTWLưu dự kiến12/12/2017
18:44:30
12Chính phủVụ chuyên ngành rà soát đợt 2 NSTWLưu dự kiến12/12/2017
18:44:29
13Chính phủVụ chuyên ngành rà soát đợt 2 NSTWLưu dự kiến12/12/2017
18:44:27
14Chính phủVụ chuyên ngành rà soát đợt 2 NSTWLưu dự kiến12/12/2017
18:44:26
15Chính phủVụ chuyên ngành rà soát đợt 2 NSTWLưu dự kiến12/12/2017
18:44:25
16Chính phủVụ chuyên ngành rà soát đợt 2 NSTWLưu dự kiến12/12/2017
18:44:24
17Chính phủVụ chuyên ngành rà soát đợt 2 NSTWLưu dự kiến12/12/2017
18:44:22
18Chính phủVụ chuyên ngành rà soát đợt 2 NSTWLưu dự kiến12/12/2017
18:44:21
19Chính phủVụ chuyên ngành rà soát đợt 2 NSTWLưu dự kiến12/12/2017
18:44:13
20Chính phủVụ chuyên ngành rà soát đợt 2 NSTWLưu dự kiến12/12/2017
18:44:10
Tổng số bản ghi: 185587
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn