Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 18 tháng 2 năm 2020
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 467604
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần GiờTháo dỡ, di dời trang thiết bị, sửa chữa cơ sở tạm Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cần GiờCập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng17/02/2020
18:07:59
2Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần GiờTháo dỡ, di dời trang thiết bị, sửa chữa cơ sở tạm Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cần GiờCập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng17/02/2020
18:04:06
3Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần GiờTháo dỡ, di dời trang thiết bị, sửa chữa cơ sở tạm Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cần GiờCập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng17/02/2020
18:03:08
4Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần GiờTháo dỡ, di dời trang thiết bị, sửa chữa cơ sở tạm Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cần GiờCập nhật vốn thanh toán theo hợp đồng17/02/2020
18:02:12
5Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau Duyệt báo cáo giám sát kỳ Năm năm 201917/02/2020
17:03:37
6Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau Cập nhật báo cáo giám sát năm 201917/02/2020
17:03:20
7Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau Duyệt báo cáo giám sát kỳ Năm năm 201917/02/2020
17:03:03
8Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau Cập nhật file đính kèm báo cáo giám sát năm 201917/02/2020
17:02:48
9Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau Cập nhật báo cáo giám sát năm 201917/02/2020
17:01:33
10Điện BiênCải tạo và mở rộng trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Điện Biên Phủ Cập nhật gói thầu17/02/2020
16:54:25
11Điện BiênCải tạo và mở rộng trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Điện Biên Phủ Cập nhật gói thầu17/02/2020
16:53:27
12Điện BiênCải tạo và mở rộng trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Điện Biên Phủ Cập nhật gói thầu17/02/2020
16:52:27
13Điện BiênCải tạo và mở rộng trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Điện Biên Phủ Cập nhật gói thầu17/02/2020
16:51:19
14Huyện ChưPrôngĐường giao thông khu quy hoạch xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia LaiCập nhật Tổng mức đầu tư17/02/2020
16:50:15
15Điện BiênCải tạo và mở rộng trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Điện Biên Phủ Cập nhật gói thầu17/02/2020
16:50:11
16Quảng NinhBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn ODAThêm mới thông tin giải ngân tháng 12 năm 201617/02/2020
16:49:40
17Thị xã Cửa Lò Cập nhật báo cáo giám sát năm 201917/02/2020
16:44:42
18Thị xã Cửa Lò Cập nhật báo cáo giám sát năm 201917/02/2020
16:43:36
19Thị xã Cửa Lò Cập nhật báo cáo giám sát năm 201917/02/2020
16:43:25
20Quảng NinhBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn ODACập nhật thông tin giải ngân tháng 12 năm 201717/02/2020
16:39:45
Tổng số bản ghi: 467604
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn