Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2017
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 184913
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Quận Thủ ĐứcXây dựng 06 phòng học trường Trung học Cơ sở Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ ĐứcCập nhật gói thầu11/12/2017
09:07:56
2Trà VinhBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file11/12/2017
09:07:53
3Quận Thủ ĐứcXây dựng 06 phòng học trường Trung học Cơ sở Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ ĐứcCập nhật gói thầu11/12/2017
09:07:05
4Quận Thủ ĐứcXây dựng 06 phòng học trường Trung học Cơ sở Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ ĐứcCập nhật gói thầu11/12/2017
09:06:13
5Chính phủVụ chuyên ngành rà soát đợt 2 NSTWLấy dữ liệu từ vụ PT ngành11/12/2017
09:06:08
6Quận Thủ ĐứcXây dựng 06 phòng học trường Trung học Cơ sở Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ ĐứcCập nhật gói thầu11/12/2017
09:05:33
7Quận Thủ ĐứcXây dựng 06 phòng học trường Trung học Cơ sở Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ ĐứcCập nhật gói thầu11/12/2017
09:04:39
8Chính phủVụ THKTQD rà soát đợt 2 NSTWLưu dự kiến11/12/2017
09:00:43
9Chính phủVụ THKTQD rà soát đợt 2 NSTWLưu dự kiến11/12/2017
09:00:41
10Chính phủVụ THKTQD rà soát đợt 2 NSTWLưu dự kiến11/12/2017
09:00:40
11Chính phủVụ THKTQD rà soát đợt 2 NSTWLưu dự kiến11/12/2017
09:00:38
12Chính phủVụ THKTQD rà soát đợt 2 NSTWLưu dự kiến11/12/2017
09:00:37
13Chính phủVụ THKTQD rà soát đợt 2 NSTWLưu dự kiến11/12/2017
09:00:36
14Chính phủVụ THKTQD rà soát đợt 2 NSTWLấy dữ liệu từ vụ phụ trách đơn vị11/12/2017
08:59:30
15Quận Thủ ĐứcSửa chữa các Trạm y tế Phường Bình Thọ, Tam Bình, Hiệp Bình Chánh, Linh Đông, Bình Chiểu, Linh Trung, quận Thủ ĐứcCập nhật gói thầu11/12/2017
08:57:40
16Quận Thủ ĐứcSửa chữa các Trạm y tế Phường Bình Thọ, Tam Bình, Hiệp Bình Chánh, Linh Đông, Bình Chiểu, Linh Trung, quận Thủ ĐứcCập nhật gói thầu11/12/2017
08:56:19
17Tổng Công ty Điện lực Thành PhốXây dựng mới trạm biến áp chuyên dùng Công ty TNHH Giày Gia Định, CS 560kVA-22/0.4kVThêm mới dự án11/12/2017
08:54:24
18Quận Thủ ĐứcSửa chữa các Trạm y tế Phường Bình Thọ, Tam Bình, Hiệp Bình Chánh, Linh Đông, Bình Chiểu, Linh Trung, quận Thủ ĐứcCập nhật gói thầu11/12/2017
08:54:24
19Quận Thủ ĐứcSửa chữa các Trạm y tế Phường Bình Thọ, Tam Bình, Hiệp Bình Chánh, Linh Đông, Bình Chiểu, Linh Trung, quận Thủ ĐứcCập nhật gói thầu11/12/2017
08:53:27
20Trà VinhBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWĐính kèm file11/12/2017
08:52:58
Tổng số bản ghi: 184913
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn