Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tình hình sử dụng Hệ thống
Đơn vị
select
Đơn vị con
Từ khóa
Thời gian từ ngày đến ngày
Tổng số bản ghi: 290858
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
STTĐơn vịTên Dự ánThao tácThời gian
1Chính phủBáo cáo kế hoạch đầu tư công, nguồn NSTWThêm mới thông tin đề nghị19/09/2018
18:24:13
2Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật dự án19/09/2018
18:07:19
3Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật dự án19/09/2018
18:06:41
4Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật dự án19/09/2018
18:06:02
5Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật dự án19/09/2018
18:05:17
6Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật dự án19/09/2018
18:04:33
7Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật dự án19/09/2018
18:02:45
8Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật dự án19/09/2018
18:01:54
9Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật dự án19/09/2018
18:01:11
10Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật vốn kế hoạch19/09/2018
18:00:44
11Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWThêm vốn19/09/2018
18:00:34
12Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật rà soát19/09/2018
18:00:26
13Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWThêm mới rà soát19/09/2018
18:00:18
14Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật dự án19/09/2018
18:00:00
15Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật vốn kế hoạch19/09/2018
17:58:55
16Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWThêm vốn19/09/2018
17:58:48
17Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật rà soát19/09/2018
17:58:24
18Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWThêm mới rà soát19/09/2018
17:58:18
19Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật dự án19/09/2018
17:58:03
20Chính phủKế hoạch trung hạn sử dụng vốn NSTWCập nhật vốn kế hoạch19/09/2018
17:56:43
Tổng số bản ghi: 290858
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
Cổng thông tin Quốc gia về giám sát và đánh giá đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 04.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn