Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Friday, February 23 2018
Tiếng Việt
a A
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh phát biểu tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
List of Videos
Page Next > Last >>
Ministry of Planning and Investment Portal
Copyright by Ministry of Planning and Investment
Address: No. 6B, Hoang Dieu, Ba DiAddress: No. 6B, Hoang Dieu, Ba Dinh, Hanoi - Tel: (84-80)43485; (84-24)38455298 (Ministry Office);
Fax: (84-24)38234453 (Ministry Office); Email: banbientap@mpi.gov.vn