Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017
English
a A
trang chủ

Gói thầu 10 triệu đồng được chào hàng cạnh tranh rút gọn? (16/10/2017-16:33:00 PM) Trường hợp gói thầu có giá 10 triệu đồng được phê duyệt hình thức chào hàng cạnh tranh thì khi thực hiện lựa chọn nhà thầu được phép thực hiện theo quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn.
Phải tiếp nhận tất cả hồ sơ của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu (12/10/2017-13:51:00 PM) Theo quy định, bên mời thầu phải tiếp nhận hồ sơ dự thầu của tất cả các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu, kể cả trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua hoặc chưa nhận hồ sơ mời thầu trực tiếp từ bên mời thầu.
Lựa chọn áp dụng Nghị định số 30/2015/NĐ-CP (11/10/2017-16:46:00 PM) (MPI) - Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được yêu cầu giải đáp thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đấu thầu như sau:
Nhà thầu trúng thầu thiếu tài liệu theo quy định của hồ sơ mời thầu (11/10/2017-16:43:00 PM) (MPI) - Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được yêu cầu giải đáp thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đấu thầu như sau:
Về hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (11/10/2017-16:43:00 PM) (MPI) - Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được yêu cầu giải đáp thắc mắc liên quan đến lĩnh vực đấu thầu như sau:
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
Danh mục tài liệu
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 08043485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38455298;
Fax: Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ 024.38234453; Email: banbientap@mpi.gov.vn