Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020
English
a A
trang chủ

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN quý IV năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (17/03/2020-15:17:00 PM) Công văn số 326b/BKHĐT-VP ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN quý II và 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (10/07/2019-15:43:00 PM) Công văn số 4639/BKHĐT-VP ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Quyết định giao, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (25/04/2019-15:51:00 PM) Quyết định số 599/QĐ-BKHĐT ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán NSNN quý I năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (20/04/2019-15:38:00 PM) Công văn số 2414/BKHĐT-VP ngày 16 tháng 04 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 (16/04/2019-16:39:00 PM) Quyết định số 434/QĐ-BKHĐT ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trang Tiếp > Cuối >>
 
Hệ thống ứng dụng nội Bộ
 
 
 
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.