Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019
English
a A

Phong trào hợp tác xã sẽ phát triển vững chắc, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam (14/10/2019-15:36:00 PM) (MPI) - Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 14/10/2019, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc quán triệt Nghị quyết đã được triển khai sâu rộng, công tác thể chế hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia tích cực của các hiệp hội, đoàn thể.
Cơ hội và thách thức phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (14/10/2019-10:28:00 AM) (MPI) – Đây là chủ đề của Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức ngày 14/10/2019, tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tham dự và phát biểu tại Diễn đàn.
Tăng cường hợp tác đầu tư Việt Nam - Cam-pu-chia (04/10/2019-17:03:00 PM) (MPI) - Thời gian qua, các bộ, ngành và địa phương hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia đã có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc xây dựng các khung pháp lý khuyến khích hoạt động hợp tác đầu tư, thương mại thông qua việc ký kết các hiệp định, thỏa thuận song phương và đa phương. Hai bên cũng có nhiều hoạt động trao đổi thông tin, tăng cường công tác quản lý nhà nước, xúc tiến và hỗ trợ, tìm cách tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại mỗi nước.
Việt Nam sẽ đạt được một bước tiến vượt bậc về kinh tế và khoa học công nghệ (03/10/2019-11:21:00 AM) (MPI) – Phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 2019 diễn ra ngày 03/10/2019, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, cùng với xu hướng toàn cầu, Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt xu thế, không ngừng cải thiện mức độ sẵn sàng trong việc tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuẩn bị tốt các điều kiện để khai thác, tận dụng các lợi ích của Cuộc cách mạng này, gắn với xây dựng, tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công (26/09/2019-19:21:00 PM) (MPI) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đã thống nhất cao với quan điểm chỉ đạo là tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách của các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị liên quan từ nay đến cuối năm 2019 và trong năm 2020, năm cuối kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.
Trang Tiếp > Cuối >>
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.