Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 10/09/2019-10:09:00 AM
Quy định về cấm tham gia hoạt động đấu thầu
Ông Vũ Khắc Long (Gia Lai), tôi có câu hỏi muốn gửi đến Quý cơ quan như sau: Nhà thầu A bị huyện B ra quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu 03 năm kể từ năm 2018. Vậy xin hỏi Quý Cơ quan, khi nhà thầu A tham gia đấu thầu tại huyện C thì nhà thầu A có đảm bảo tư cách hợp lệ theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu năm 2013 hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 90 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, người có thẩm quyền ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm trong phạm vi quản lý của mình; trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của bộ, ngành, địa phương hoặc đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước.

Theo đó, trường hợp nhà thầu bị huyện B cấm tham dự thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm trong phạm vi quản lý của huyện B thì vẫn được phép tham dự đấu thầu gói thầu thuộc phạm vi quản lý của huyện C./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 225
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.