Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 10/09/2019-10:10:00 AM
Lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng
Ông Nguyễn Văn Tuấn có tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng như sau: Tổng Công ty tư vấn trúng thầu, nhà thầu có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I. Tổng Công ty đã ủy quyền cho Chi nhánh ký kết và thực hiện công việc theo hợp đồng ký kết (Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, các cá nhân của Chi nhánh đều đáp ứng năng lực hoạt động xây dựng).

Vậy, cho hỏi:

1. Chi nhánh thuộc Tổng công ty có cần Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (hay chỉ cần Chứng chỉ năng lực của Tổng Công ty) và có được ký hồ sơ kỹ thuật không, hay tất cả mọi thủ tục phải do Tổng Công ty ký?

2. Tổng Công ty đã ủy quyền cho Chi nhánh ký kết, thực hiện hợp đồng thì Chi nhánh có được làm các thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán theo quy định không, hay phải Tổng Công ty thực hiện các công việc này?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Mẫu số 02 Chương IV thuộc Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hướng dẫn về việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu thực hiện một hoặc một số nội dung công việc trong quá trình tham dự thầu (trong đó có việc ký kết hợp đồng). Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác.

Theo đó, việc người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty ủy quyền cho giám đốc chi nhánh thay mình ký các tài liệu trong quá trình tham dự thầu, trong đó có việc ký kết hợp đồng và sử dụng con dấu của chi nhánh là không trái với hướng dẫn nêu trên. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chủ thể của hợp đồng vẫn là Tổng công ty và Tổng công ty chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về toàn bộ việc thực hiện hợp đồng./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 358
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.