Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020
English
a A
Ngày 11/09/2019-08:49:00 AM
Hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu
Kiến nghị của bà Vũ Thị Phương Loan, Công ty TNHH tư vấn đầu tư TFC Việt Nam (Công văn số 7398/VPCP-ĐMDN ngày 19/8/2019 của Văn phòng Chính phủ).

Đơn vị tôi là bên mời thầu đăng tải Thông báo mời thầu (TBMT) gói thầu tư vấn (1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ) lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (HTMĐTQG). Cụ thể:

- Đóng thầu 15h ngày 16/9/2019

- Ngày 9/8/2019 chúng tôi đăng tải sửa đổi E-HSMT.

Căn cứ hướng dẫn tại Mục 8 Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu thuộc Mẫu số 06 ban hành kèm theo TT 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017): Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu phải đăng tải quyết định sửa đổi E-HSMT và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp. Việc sửa đổi phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc.

Như vậy, chúng tôi đã đăng tải sửa đổi E-HSMT trước 05 ngày làm việc.

Tuy nhiên, khi thao tác trực tiếp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì Hệ thống yêu cầu sửa đổi E-HSMT trước thời điểm đóng thầu 10 ngày và chúng tôi không thể đăng tải sửa đổi E-HSMT (do không đáp ứng yêu cầu sửa đổi E-HSMT trước 10 ngày)

Vậy, tôi xin hỏi:

- Tại sao cùng nội dung về sửa đổi E-HSMT hướng dẫn trong Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT lại không khớp với hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia? (cụ thể ở đây Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định 03 ngày làm việc trước thời điểm đóng thầu còn HTMĐTQG lại quy định 10 ngày?).

- Đâu là quy chuẩn để chúng tôi căn cứ thực hiện pháp luật đấu thầu? Hệ thống mạng đấu thầu quốc giá hay hướng dẫn của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017?

Trên đây là thắc mắc của tôi, kính đề nghị Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này để đơn vị tôi có căn cứ nghiên cứu thực hiện theo quy định pháp luật đấu thầu hiện hành

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 88 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thời gian và quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Theo đó, tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 (Điều 12, Điều 27 và Mục 8 Chương I Mẫu E-HSMT dịch vụ tư vấn), Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định việc sửa đổi E-HSMT phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 03 ngày làm việc và bảo đảm đủ thời gian đế nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp sửa đổi E-HSMT thì việc sửa đổi thực hiện trước thời điểm đóng thầu tối thiểu 3 ngày làm việc. Hiện nay, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã tiến hành chỉnh sửa kỹ thuật cho phù hợp với quy định về thời gian sửa đổi E-HSMT nêu tại Thông tư số 04/2015/TT- BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 686
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.