Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021
English
a A
Ngày 25/05/2020-09:14:00 AM
Thắc mắc về Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT
Câu hỏi của bạn đọc Lưu Thị Huệ Phương, địa chỉ email luuhuephuong.hlu@gmail.com.

Vừa qua, Công ty tôi có tham gia đấu thầu gói thầu Mua sắm hàng hóa tại một tỉnh phía Bắc. Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty có ủy quyền cho Trưởng Phòng Bán hàng của Công ty thực hiện một số công việc như: Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; Ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư/Bên mời thầu nếu được lựa chọn. Giấy ủy quyền được Công ty chúng tôi lập theo đúng Mẫu Giấy ủy quyền [Mẫu số 02] Ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa. Tuy nhiên, Bên mời thầu cho rằng trong Điều lệ của Công ty tôi không có quy định về việc Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty được ủy quyền cho cấp dưới, cấp phó (Người của Công ty) thực hiện các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, từ đó, Bên mời thầu xác định Giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc – Người đại diện của Công ty tôi ủy quyền cho cấp dưới thực hiện một số công việc là không phù hợp với quy định của pháp luật (Bên mời thầu cho rằng Ủy quyền không hợp lệ vì Điều lệ Công ty không có quy định Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật được ủy quyền).

Chúng tôi đã nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan về ủy quyền nhưng không có một quy định nào thể hiện Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ được ủy quyền cho cấp dưới khi Điều lệ có quy định về việc Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật được ủy quyền cho cấp dưới thực hiện. Theo quy định tại Điều 135, Điều 138 Bộ luật Dân sự thì chúng tôi hiểu rằng, Công ty (thông qua Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật) có quyền ủy quyền cho cấp dưới thực hiện một số công việc nhất định.

Mặt khác, theo hướng dẫn tại Mẫu Đơn dự thầu [Mẫu số 01] Ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa thì “Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này; trường hợp tại điều lệ công ty hoặc tại các tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp dưới ký đơn dự thầu thì phải gửi kèm theo các văn bản này (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số 02 Chương này)”.

Căn cứ các quy định tại Điều 135, Điều 138 Bộ luật Dân sự, Mẫu Giấy ủy quyền [Mẫu số 02] và hướng dẫn tại Mẫu đơn dự thầu [Mẫu số 01] ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa trích dẫn trên thì Công ty chúng tôi xác định rằng: Người đại diện theo pháp luật có quyền ủy quyền cho cấp dưới ký Đơn dự thầu và thực hiện một số công việc thuộc lĩnh vực đấu thầu và trong trường hợp ủy quyền, Giấy ủy quyền phải lập theo đúng Mẫu Giấy ủy quyền [Mẫu số 02]. Luật đấu thầu và các văn bản có liên quan của pháp luật về ủy quyền không yêu cầu (không có quy định) về việc Người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ được ủy quyền cho cấp dưới khi Điều lệ có quy định cho phép Người đại diện theo pháp luật được ủy quyền.

Vì Bộ Kế hoạch Đầu tư là Bộ quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực đấu thầu. Do vậy, chúng tôi rất mong Quý Bộ giải đáp giúp chúng tôi vấn đề sau: Trường hợp Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền cho cấp dưới tham gia một số công việc trong hoạt động đấu thầu và Công ty đã lập Giấy ủy quyền theo đúng Mẫu 02 ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT thì có cần phải có quy định tại Điều lệ thể hiện việc Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật được ủy quyền cho cấp dưới hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại ghi chú số (1) Mẫu số 02 Chương IV của Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ (Mẫu số 02) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trường hợp ủy quyền thì bản gốc giấy ủy quyền phải được gửi cho Bên mời thầu cùng với đơn dự thầu theo quy định tại Mục 20.3 CDNT. Việc ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thực hiện một hoặc các nội dung công việc nêu trên đây. Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1464
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.