Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020
English
a A
Ngày 25/05/2020-09:17:00 AM
Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Minh Hòa, địa chỉ email: nmhoa1@vinamilk.com.vn

Bên mời thầu tổ chức đấu thầu Mua sắm hàng hóa 01 giai đoạn 2 túi hồ sơ; Hình thức: Đấu thầu qua mạng. Trong tiêu chuẩn đánh giá về giá của E-HSMT, Bên mời thầu chọn phương pháp kết hợp giữa Kỹ Thuật và Giá, với tỷ trọng như sau: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K): 30% và Tỷ trọng điểm về giá (G): 70%. Chúng tôi xin hỏi: Tỷ trọng điểm về (K) và (G) mà Bên mời thầu đã quy định trong E-HSMT có đúng quy định không? Vì chúng tôi có tìm hiểu Mẫu số 5 - Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 thì thấy có quy định: tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) chỉ từ 10% đến 15% và tỷ trọng điểm về giá (G) từ 85% đến 90%.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Tùy theo quy mô, tính chất của từng gói thầu cần xác định tỷ trọng điểm về kỹ thuật và tỷ trọng điểm về giá cho phù hợp bảo đảm tỷ trọng điểm về kỹ thuật cộng với tỷ trọng điểm về giá bằng 100%. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa: Tỷ trọng điểm về kỷ thuật (K) từ 10% đến 30%, tỷ trọng điểm về giá (G) từ 70% đến 90%.

Theo đó, quy định này được áp dụng đối với đấu thầu qua mạng và không qua mạng./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1766
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.