Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021
English
a A
Ngày 25/05/2020-09:18:00 AM
Thắc mắc về Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020
Câu hỏi của bạn đọc Hà Thanh Huyền, địa chỉ email: huyen.hathanh182@gmail.com.

Trong công thức tính giá sàn nộp Ngân sách nhà nước m3: ∆G là giá trị tăng bình quân sau trúng đấu giá quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích của các khu đất, quỹ đất có cùng mục đích sử dụng đất trong phạm vị địa phương hoặc khu vực có khu đất, quỹ đất thực hiện dự án. Vậy xin hỏi, ∆G được hiểu là giá trị tăng bình quân của giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm hay là giá trị tăng bình quân của giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường tại thời điểm so với giá trúng đấu giá?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 47, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, ∆G là giá trị tăng bình quân sau trúng đấu giá quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích của các khu đất, quỹ đất có cùng mục đích sử dụng đất trong phạm vi địa phương hoặc khu vực có khu đất, quỹ đất thực hiện dự án. Trường hợp tại địa phương thực hiện dự án không có các khu đất, quỹ đất có cùng mục đích sử dụng đất thì tham chiếu cơ sở dữ liệu về đất đai của các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội tương tự. Như vậy, ∆G là giá trị tăng bình quân sau trúng đấu giá quyền sử dụng đất so với khu đất, quỹ đất có diện tích, mục đích sử dụng đất tương tự trong phạm vi địa phương hoặc khu vực có khu đất, quỹ đất thực hiện dự án.

Ngoài ra, hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị về dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. Nội dung dự thảo Thông tư dự kiến hướng dẫn chi tiết cách thức xác định giá trị m3, các mẫu hồ sơ, tài liệu trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư cũng như một số nội dung có liên quan khác. Dự thảo đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: http://www.mpi.gov.vn. Đề nghị bạn đọc theo dõi, cập nhật tiến độ xây dựng Thông tư nêu trên để nghiên cứu, áp dụng trong quá trình thực hiện./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2547
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.