Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020
English
a A
Ngày 25/05/2020-09:20:00 AM
Xử lý tình huống đấu thầu gói thầu xây lắp qua mạng đấu thầu quốc gia
Câu hỏi của bạn đọc Đỗ Trung Sơn, địa chỉ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, email: trungsonlc@gmail.com.

Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Tam Đảo (Chủ đầu tư) có gói thầu xây lắp qua mạng đấu thầu quốc gia theo kế hoạch đấu thầu đã được đăng tải. Trong quá trình mở thầu qua mạng có 02 nhà thầu tham dự tham gia, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp do đơn vị tư vấn đấu thầu lập (đã đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn/ của Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Tam Đảo đã ra Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu và gửi thông báo 02 lần mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đến thương thảo hợp đồng từ ngày 13/4/2020 đến hết ngày 17/4/2020 qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Tổng công ty chuyển phát nhanh Bưu Điện Việt Nam cho nhà thầu xếp hạng thứ nhất theo nội dung Thông báo của Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Tam Đảo: “Đến hết ngày 17/4/2020 mà nhà thầu không đến thương thảo thì coi như nhà thầu đã từ chối không thương thảo để hoàn thiện hợp đồng và bên mời thầu sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định”. Nhưng đến thời điểm hết ngày 17/4/2020 đại diện nhà thầu xếp hạng thứ nhất vẫn chưa đến thương thảo hợp đồng (có tài liệu gửi thư bảo đảm kèm theo). Ngày 18/4/2020 Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Tam Đảo đã thực hiện gửi Công văn cho Nhà thầu xếp hạng thứ nhất về việc nhà thầu không đến thương thảo hợp đồng cho nhà thầu xếp hạng nhất được biết. Ngày 23/4/2020 Nhà thầu xếp hạng thứ nhất có gửi Công văn cho Ban Quản lý dự án về việc “Theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và Thông báo kết luận số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 22/4/2020, Công ty đã tạm dừng hoạt động tại địa chỉ trụ sở chính nên không nhận được hồ sơ, tài liệu đồng thời cũng không thể đến tham dự thương thảo hợp đồng vào thời điểm chủ đầu tư thông báo” Vậy bằng Văn bản này, để có cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu, Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Tam Đảo xin hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Với nội dung như trên Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Tam Đảo có được mời nhà thầu xếp thứ hai đến thương thảo hợp đồng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời đến thương thảo hợp đồng. Trường hợp nhà thầu được mời đến thương thảo hợp đồng nhưng không đến thương thảo hoặc từ chối thương thảo hợp đồng thì nhà thầu sẽ không được nhận lại bảo đảm dự thầu./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3323
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.