Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020
English
a A
Ngày 25/05/2020-09:21:00 AM
Gói thầu giá đất có được xác định là gói thầu tư vấn?
Câu hỏi của bạn đọc Bùi Quang Huy, địa chỉ: 150f Lý Chính Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, email: buiquanghuy0512@yahoo.com.

Theo quy định tại Điều 73 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP Mục 9 định nghĩa về dịch vụ tư vấn xin hỏi công tác tư vấn thẩm định giá cho thuê nhà hoặc văn phòng áp dụng vào Mục 9 Điều 73 được không (giá trị dịch vụ tư vấn này thường dưới 100 triệu đồng)?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 8 Điều 4 Luật đấu thầu quy định dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm: lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc; khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập thiết kế, dự toán; lập hồ sơ mời thầu quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm tra, thẩm định; giá sát; quản lý dự án; thu xếp tài chính; kiểm toán; đào tạo, chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư vấn khác.

Theo đó, gói thầu xác định giá đất là gói thầu tư vấn./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2815
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.