Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 21 tháng 1 năm 2021
English
a A
Ngày 25/05/2020-09:22:00 AM
Thủ tục đầu tư trong cụm công nghiệp
Câu hỏi của bạn đọc Đoàn Đình Hiếu, địa chỉ email doandinhhieu89@gmail.com.

Hiện tại công ty chúng tôi là chủ đầu tư hạ tầng 1 cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa, hiện tại dự án đã được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và đang tiến hành các thủ tục về đất đai và xây dựng. Tôi muốn hỏi Bộ Kế hoạch đầu tư một số nội dung sau:

1. Khi nào nhà đầu tư thứ cấp được triển khai dự án trong cụm công nghiệp mà chúng tôi đầu tư (khi nào nhà đầu tư thứ cấp được đăng ký đầu tư vào cụm công nghiệp)

2. Hiện tại trong Luật đầu tư không quy định về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các nhà đầu tư thứ cấp trong cụm công nghiệp (Điều 32 - Luật đầu tư). Tuy nhiên theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thì dự án vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào cụm công nghiệp vẫn phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư, như vậy có phù hợp không?

Kính đề nghị Bộ kế hoạch đầu tư giải đáp thắc mắc trên để công ty chúng tôi có kế hoạch kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào cụm công nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

1. Việc quản lý, phát triển cụm công nghiệp thực hiện theo quy định của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý và phát triển cụm công nghiệp do Bộ Công thương trình Chính phủ ban hành. Do vậy, đề nghị liên hệ với Bộ Công thương để được hướng dẫn về thời điểm nhà đầu tư thứ cấp được đăng ký hoạt động tại cụm cộng nghiệp.

2. Về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư trong cụm công nghiệp: Tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật đầu tư quy định rõ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê dất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất.

Căn cứ quy định nêu trên, nhà đầu tư thuê lại đất và hạ tầng từ nhà đầu tư hạ tầng và không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì không thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư (trừ trường hợp dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 32 Luật đầu tư)./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3461
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.